חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסיים
  Modern Interpretations of Canonical Plays - Chekhov and Lorc                                         
0811-1358-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1800210מכסיקו - אומנויותשיעור מר אבנרי עירא
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים מפתחות לדרמטורגיה מעשית של מחזות קאנוניים, תוך שימת דגש על תרגום המחזה הכתוב לכדי דימויים בימתיים. הקורס יתמקד בשניים מענקי הדרמה המודרנית: אנטון צ'כוב ופדריקו גרסיה לורקה.
על-בסיס עיון בכמה ממחזותיהם, ננסה לנסח אופנים של דרמטורגיה לצ'כוב ולורקה ונתמקד בחקר דימויים פוטנציאליים המשתמעים מתוך בחירותיהם הדרמטיות. תוך כדי כך, נדון בתבניות דרמטיות, בבנייה של חלל וזמן דרמטיים, בפעולה דרמטית, וכך הלאה.
Course description
The course offers keys for practical dramaturgy of canonical plays, with an emphasis on translating the written text into stage images. The course will focus on two giants of modern drama: Anton Chekhov and Federico García Lorca.
By studying some of their plays, we shell try to formulate modes of dramaturgy of Chekhov and Lorca, focusing on research of potential images reflected in the two playwright's dramatic choices. While doing so, we shall discuss dramatic models, construction of dramatic space and time, dramatic action, and so forth.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1358-01 אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסיים
Modern Interpretations of Canonical Plays - Chekhov and Lorc
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | מר אבנרי עירא

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
צ'כוב ולורקה - דרמטורגיה לבמה
Chekhov and Lorca -Dramaturgy for the stage
סמסטר א', תשע"ד
2 ש"ס
שיעור בחירה
 
שם המרצה: עירא אבנרי
דואר אלקטרוני: iravneri@gmail.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודה מסכמת ככל שניתן,
היכרות מוקדמת עם ארבעת מחזותיו הגדולים של צ'כוב ועם שלושת מחזותיו הידועים ביותר של לורקה: "ירמה", "חתונת דמים" ו"בית ברנרדה אלבה". 
 
מרכיבי הציון הסופי
70% עבודה מסכמת
30% השתתפות ועבודה מעשית בדיונים בכיתה        
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. עיון דרמטורגי בדרמה של צ'כוב
2. עיון דרמטורגי בדרמה של לורקה
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
תינתן לתלמידים בתחילת שנת הלימודים
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת