חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תפיסת המציאות וייצוגה:מאיבסן עד בקט
  Understanding Reality: From Ibsen to Beckett                                                         
0811-1354-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בלום בלהה
סילבוס מקוצר
במרכז הדיון יועמד המתח בין תפיסת המציאות לבין דרכי ייצוגה ביצירות דרמטיות שנכתבו בתקופה המודרנית על רקע עיקרי האידיאולוגיה המודרנית והמשמעויות השונות של המונח "ריאליזם" כקטגוריה אסתטית. באמצעות קריאת מחזות מובחרים של איבסן, לורקה, ברכט ובקט נעקוב אחר השינויים שחלו בתקופה זו במקומו של האדם בעולם, במערכת הערכים המקובלת ובמבנה החברה וריבודה בהשפעת עליית קרנו של המדע ודעיכת האמונה הדתית. במהלך השיעור תיבחנה גישות תיאורטיות רלוונטיות באמצעות כתבים מחקריים תוך כדי ייחוסם למחזות אלו.
Course description
This course deals with the various meanings of the term "realism" as an aesthetic category as well as with the tension between reality and its representation in modern dramatic works. Different theoretical approaches to the representation of reality and their applicability to dramatic works by Ibsen, Lorca, Brecht and Beckett will be discussed on the basis of modernist ideology and its influence on the status of human beings in society following the rise of science and the decline of religion. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1354-01 תפיסת המציאות וייצוגה:מאיבסן עד בקט
Understanding Reality: From Ibsen to Beckett
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר בלום בלהה

666סילבוס מפורט/דף מידע
תפיסת המציאות וייצוגה: מאיבסן עד בקט
Understanding Reality: From Ibsen to Beckett
סמסטר א', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר בלהה בלום
דואר אלקטרוני: bilblum@post.tau.ac.il 
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, קריאה
 
מרכיבי הציון הסופי
100% בחינת בית
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
  1. עיקרי האידיאולוגיה המודרנית כנקודת זינוק לשינויים והשפעתו על תפיסת המציאות
  2. ריאליזם ומציאות בעידן נטול אלוהים
  3. האדם המודרני והאנטי גיבור; הרכב החברה המודרנית ו"הקיר הרביעי"
  4. איבסן וזולא: יחיד נגד חברה
  5. לורקה: פיוט כאמצעי למחאה חברתית
  6. ברכט ומארקס: חברה שוויונית ושבירת אשליית המציאות
  7. בקט, סארטר וקאמי: אקסיסטנציאליזם ונטישת המטאפוריות 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
קריאה חובה:
Zola, Emil: "Naturalism on the Stage", in Toby Cole (ed.) Playwrights on Playwriting, pp. 4-14, 1961.
Brecht, Bertolt: "The Modern Theatre is the Epic Theatre", in John Willet (ed.) Brecht on Theatre, pp. 33-42, 1974
 
סארטר, ז'אן-פול: "האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם"
קאמי, אלברט: "המיתוס של סיזיפוס"
מבחר מחזות פרי עטם של איבסן, לורקה, ברכט ובקט
 
קריאה מומלצת:
בלום, בלהה: הכמיהה למימוש עצמי: עיון מחודש בדרמה המודרנית, 2012
קנט, אמנואל: "תשובה לשאלה: נאורות מהי?", בעזמי בשארה (עורך): הנאורות- פרויקט שלא נשלם, 1997
שונמי, גדעון: הטרקלין, הטירה והגן, 1987
Arnheim, Rudolf: To the Rescue of Art: Twenty Six Essays, 1992
Auslander, Phillip: Liveness, 1999
Baudriallard, Jean: Simulations, 1983
Bek, Lise: Reality in the Mirror of Art, 2003
Benjamin, Walter: “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility”, Illuminations, 1969
Brandt, George W. (ed.): Modern Theories of Drama, 1998
Brooker, Peter (ed.): Modernism/Postmodernism
Calinescu, Mati: Faces of Modernity
Childs, Peter: Modernism
Diamond, Elin: Unmaking Mimesis, 1997
Devitt, Michael: Realism and Truth, 1991
Foucault, Michel: This is not a Pipe, 1982
Furst, Lilian F. (ed.): Realism, 1992
Grant, Damian: Realism, 1982
Greenhalgh, Paul: The Modern Ideal
Haldane, John and Wright Crispin (ed.): Reality, Representation, and Projection, 1993
Harrison, Charles: Modernism
Hornby, Richard: Drama, Metadrama, and Perception, 1986
Jakobson, Roman: “Realism in Art”, Language in Literature, 1987
Karl, Frederich Robert: Modern and Modernism
Kermode, Frank: Modern Essays
Knowles, Ric et al: Modern Drama: Defining the Field
Levenson, M. (ed.): The Cambridge Companion to Modernism
Marsonet, Michele (ed.): The Problem of Realism, 2002
Nicholls, Peter: Modernisms: A Literary Guide
Owen, David: Maturity and Modernity (Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence or Reason)
Putnam, Hilary: The Many Faces of Realism,
Ronen, Ruth: Representing the Real, 2002
Stern, J. P.: On Realism, 1973
Taylor, Brandon: Modernism, Postmodernism, Realism
Vattimo, Gianni: The End of Modernity
Villanueva, Dario: Theories of Literary Realism, 1997
Welleck, Rene: The Concept of Realism in Literary Scholarship, 1961
Williams, Raymond: The Politics of Modernism against the New Conformists

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת