חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  הגדה בפעולה ותאטרון סיפור
  Speech in Action and Story Telling Theatre                                                           
0811-1346-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בן-שאול דפנה
סילבוס מקוצר
הקורס הגדה בפעולה ותיאטרון-סיפור עוסק במופעים המבוססים על הגדה ומשלבים בין הצגה להגדה; מופעים שאינם בנויים באופן בלעדי על העיקרון הדרמטי של "ייצוג כל הנפשות כנפשות פועלות" (כהגדרת אריסטו), אלא על פעולת דיבור אפית, המחייבת ומראה את הפער בין מעשה הייצוג לבין האירוע המיוצג. הגדה מופעית יוצרת מתחים מסוגים שונים – בין הזהות החשופה של המבצעים לזהות סובייקטיבית וחברתית; ובין העצמת תפקידו של הדמיון בבניית הדימוי הבימתי להזרה וחשיפת מנגנונים. הגדה בפעולה ותיאטרון סיפור אינם בבחינת צורת ייצוג וסוגה בלבד, אלא בחירה אידיאולוגית שתכונותיה מצויות בזיקה משמעותית לאירוע המיוצג ולנסיבות ייצוגו. בקורס נקיים דיונים עקרוניים בהיבטים מורכבים אלו תוך כדי התבוננות ביקורתית במודלים היסטוריים ותרבותיים ובמקרים עכשוויים, במיוחד בשדה המופע והתיאטרון המקומיים.
Course description
The course Speech in Action and Story-Telling Theatre deals with the performative combination of showing and telling. This mode creates tensions of various kinds –entailing and exposing the gap between performers' bare identity as well as subjective or social identity; evoking imagination and imagery while estranging the stage action and its mechanisms. Speech in action and story-telling theatre are not limited to a formal and generic classification, but rather function as an ideological choice significantly expresses the represented event and its circumstances. In the course we shall discuss these principal aspects while studying historical and cultural models and analyzing case studies, especially from the local field of theatre and performance. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1346-01 הגדה בפעולה ותאטרון סיפור
Speech in Action and Story Telling Theatre
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
הגדה בפעולה ותיאטרון-סיפור
Speech in Action and Story Telling Theatre
סמסטר ב', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
דואר אלקטרוני: bensha@post.tau.ac.il 
שעות קבלה: יום א', 14:00-16:00; יום ד' 13:00-14:00 (בתיאום מראש במייל)
 
 
דרישות הקורס
נוכחות מלאה כדרישת סף לסיום הקורס, קריאת מקורות על פי הנחיה.
כתיבת עבודת גמר: בחירת מופע בימתי או עבודת אמנות במדיום אחר, מן המרחב המקומי או באמצעות תיעוד, הכוללים ממד ניכר של הגדה. תיאור וניתוח בסיוע מושגי הקורס והסתמכות לפחות על שני מקורות עיוניים. התבוננות ביקורתית זו צריכה לכלול הן הבנה של אופני הביטוי והן התייחסות להיבטים רעיוניים ואידיאולוגיים.
 
מרכיבי הציון הסופי
הציון יינתן על עבודת הסיום הכתובה
 
נושאי הקורס
הגדה כפעולה ותיאטרון סיפור – היבטים כלליים:
1. פעולת דיבור כמופע – איך לעשות דברים עם מילים?
2. מספר כשחקן ודמויות מספרים – הקשרים היסטוריים, תרבותיים ודרמטיים
3. הגדה ופעולה אפית – הזרה וביטויים ברכטיאנים
4. תיאטרון-סיפור ורעיון אידיאולוגיית הצורה
5. הגדה בפעולה והמשחק האזרחי
 
מודלים, מקרים, יוצרות ויוצרים:
6. תיאטרון-סיפור קבוצתי – קבוצת רות קנר
7. מספרת מבצעת – מופעיה של נעמי יואלי
8. פעולת דיבור מונודרמטית – בטווח יריקה מאת חליפה נטור בבימוי אופירה הניג ובמשחקו טהר נג'יב
9. קולאז' סיפורים – איש ואישה אחת בבימוי אופירה הניג, סיפורי סבתא של אנסמבל 209 ותמר רבן
10. מופעי פעולת דיבור פמיניסטית
11. מופעי שיטוט ואוזניות
12. מופעי ספוקן וורד ושירה שיתופית
 
 
מקורות (רשימה חלקית)
אוסטין, ג'. ל'., איך עושים דברים עם מילים, תל אביב: רסלינג, 2006.
בארת, רולאן, מות המחבר; פוקו, מישל, מהו המחבר, תל אביב: רסלינג, 2005.
בארת, רולאן, הנאת הטקסט; וריאציות על הכתב, תל אביב: רסלינג, 2004 ["הנאת הטקסט", עמ' 9-47]
בנימין, ולטר, "המספר", מבחר כתבים, הרהורים כרך ב', תרגום: דוד זינגר, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ' 177-196.
בן-שאול, דפנה, " תפקיד המספרת: על היוצרת רות קנר", מותר 12, עמ' 107-118.
בן-שאול, דפנה, "על דיוניסוס בסנטר: במה לבליעת האדמה", זמנים 99 (2007), עמ' 94-105.
בנימין, ולטר, יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, תרגום: שמעון ברמן, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1987.
דלז, ז'יל וגואטרי, פליקס, קפקא: לקראת ספרות מינורית תל אביב: רסלינג, 2005. [פרק 3: "מהי ספרות מינורית? השפה – הפוליטי – הקולקטיב", עמ' 46-62]
ג'יימסון, פרדריק, הלא-מודע הפוליטי: על פרשנות הטקסט הספרותי כמעשה חברתי סימבולי, תל אביב: רסלינג, 2004.
הרשב, בנימין, "בדיון וייצוג ביצירת הספרות", שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות, ירושלים: כרמל, 2000, עמ' 39-67.
כנען, חגי, פני מדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008. [חלק ב', "דיבור", עמ' 115-170]
פלמן, שושנה ולאוב, דורי, עדות: משבר העדים בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה, תל אביב: רסלינג, 2008. ["נשיאת עדות או תהפוכות ההאזנה", עמ' 67-81]
קינר, גד, "הטכניקה האפית כעמדה אתית", ספר ברכט: מטעם 27 (2011), עמ' 200-214.
קנר, רות, "תיאטרון-סיפור: אפיון הטכניקות הבימתיות", עבודת M.F.A, 1994.
רוזיק, אלי, "דיבור כדימוי: האמנויות הדרמטיות במבחן", מותר מס' 6 (1998), עמ' 153-162.
רורטי, ריצ'רד, קונטינגנטיות, אירוניה וסולידריות, תל אביב: רסלינג, 2006. [פרק 1: "הקונטינגנטיות של השפה", עמ' 51-69]
רמון-קינן, שלומית, הפואטיקה של הסיפורת בימינו, תל אביב: ספרית הפועלים, 1984.
 
Ben-Shaul, Daphna, "Ideology of Form in Storytelling Theater: The Politics of Inter-medial Adaptation in Discovering Elijah, A Play about War." Gramma, Journal of Theory and Criticism 17 (2009), pp.165-182.
 
Ben-Shaul, Daphna, Ruth Kanner, Janelle Reinelt, Freddie Rokem, "Capturing Moments of Misperformance: Local Tales", Performance Research 15.2 (June 2010), pp. 66-73.
 
Booth, Wayne C., The Rhetoric of Fiction, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1961. [ch. 1: "Telling and Showing", pp. 3-20]
 
Burkert, Walter, "The making of Homer in the 6th century BC: Rhapsodes versus Stesichorus", Papers on the Amasis painter and his world, Malibu: Getty Museum, 1987, pp. 43-62
 
Rokem, Freddie, Philosophers & Thespians: Thinking Performance, Stanford: Stanford University press, 2010. ["Wishes, Promises, and Threats: The Performative Storytelling of Walter Benjamin", pp. 177-194]
 
Graziosi, Barbara, Inventing Homer: the early reception of epic, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 
Lehmann, Hans-Thies, Postdramtic Theatre, trans. Keren Jürs-Munby, London & New York: Routledge, 2006. ["Introduction", "Drama", "Aspects"]
 
Willett, John (ed.), Brecht on Theatre, New York: Hill and Wang, 1964.
 
Wilson, Michael, Storytelling and Theatre: Contemporary Storytellers and their Art, New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת