חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  יישומי תאטרון ותהליכים "כמו טיפוליים" בקהילה, בחברה, בחינוך.
  Applied Theatre and Indirect Therapeutic Processes                                                   
0811-1333-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור מר הריס פיטר
סילבוס מקוצר
"יישומי תאטרון" (applied-theatre) הנו מושג כוללני המשמש בשנים האחרונות לאגד פרקטיקות בין ורב-תחומיות, העושות שימוש בכלים תיאטרוניים ודרמתיים לתווך ולהתערבות בתהליכים חברתיים, פוליטיים, חינוכיים ושיקומיים כגון: העצמה אישית וקהילתית, דיאלוג בין קבוצות מקוטבות, ניהול קונפליקטים, זכויות אדם, חינוך דמוקרטי ועוד.
ה"מרחב הדרמתי" משמש "אזור מפורז" שבו תנאי המציאות - המקום והזמן, מופקעים ממציאות היום יום וניתן לבחון בו תהליכים בין אישיים ובין קבוצתיים על ידי גילום דמויות ו"דילוג" בין בדיון למציאות.
הקורס יסקור יישומים ותיאוריות עדכניות מתחום התאטרון הקהילתי, מדעי החברה וטיפול באומנויות ויבחן לאורן תהליכים תיאטרוניים-חברתיים המתרחשים ב"אזור המפורז".
Course description
 Applied theatre, is a broad term used to describe inter and multi-disciplinary practices which make use of theatrical and dramatic  tools for intervention and facilitation of social, political, educational and rehabilitational processes such as: personal and community empowerment, intergroup dialogue, conflict management, human rights, democratic education etc. The dramatic space provides  a "neutral zone" where the conditions of reality- time and space, are set aside from everyday reality enabling an inquiry into interpersonal and intergroup processes using "role taking", and "leaping" between the real and the fictional. The course will analyze social-theatrical processes that take place in this "neutral zone".
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1333-01 יישומי תאטרון ותהליכים "כמו טיפוליים" בקהילה, בחברה, בחינוך.
Applied Theatre and Indirect Therapeutic Processes
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | מר הריס פיטר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
יישומי תאטרון ותהליכים "כמו טיפוליים" בקהילה בחברה ובחינוך
Applied Theatre and indirect therapeutic processes in the community and in education
סמסטר א' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: פיטר הריס
דואר אלקטרוני: pharris@post.tau.ac.il 
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל/ נייד: 0544729137
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, רפראט, כתיבת עבודה
 
מרכיבי הציון הסופי
25% הגשת תרגילים
25% השתתפות בכיתה
25% רפראט
25% כתיבת עבודה         
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
  1. התאטרון היישומי סקירה כללית.
  2. מהם תהליכים "כמו טיפוליים" באמצעות האומנות?
  3. תאטרון קהילתי בישראל ובעולם.
  4. "מגע בין קבוצתי במרחב האסתטי" – דיאלוג בין קבוצות מקוטבות באמצעות התאטרון.
  5. הכרות עם עקרי הפרקטיקות התראפואיטיות- דרמה תראפיה ופסיכודרמה.
  6. הכרות עם עקרי הפרקטיקות היישומיות שבין טיפול- משחק- ותאטרון, לדוגמא: תאטרון פלייבק, תאטרון המדוכאים.
  7. שימוש בדרמה ותאטרון בשיקום אוכלוסיות שוליים – עבריינים, מכורים.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
אלפי, י' (1983). התאטרון הקהילתי. ירושלים: דומינו.
––––– (1986). תאטרון וקהילה. ירושלים: הסוכנות היהודית.
אגרון, ת' (2003/4). "תצטרכו לעשות צעד אחד לקראתנו", האוניברסיטה, כתב עת של אוניברסיטת תל אביב: עמ' 26.
ארצי, ע' (1991) פסיכודרמה. תל אביב: דביר הוצאה לאור.
ג'נינגס, ס' (1996). דרמה תרפיה, קריית ביאליק: הוצאת אח.
טסלר, א', הריס, פ', ואלון, ח' (2006). "תאטרון אסירים וסטודנטים בבית הסוהר: תהליך תיאטרוני וקבוצתי כטיפול עקיף". צוהר לבית הסוהר (10) מח' הדוברות, שב"ס.
יאלום, א' (2005). טיפול קבוצתי תאוריה ומעשה. ירושלים: כנרת.
לב-אלג'ם, ש' (2010). ניצבים בקדמת הבמה: מחאה חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור, חיפה.
לוברני-רולניק, נ' (2009). חיים בתוך סיפור:תאטרון פלייבק ואומנות האימפרוביזציה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת.
מילר, ל' (1977). "יצירתיות וזהות (דרמה חברתית ופעולה חברתית)". במה, כתב עת לאומנות התאטרון (אביב-קיץ 1977).
סדן, א' (1997). העצמה ותכנון קהילתי. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
פלדמן, ב' (2011). שלוש גישות לאומנות המשחק. תל אביב: ספרא.
קינהאן, ד' (תרגמה: שאולה אשכנזי) (2007) נראה לאחרונה (For Tall Tales & Bewleys Café Theatre)
שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג' (2004) קרימינולוגיה. ירושלים ותל אביב: שוקן
  
Ackroyd, J. (2000). "Applied Theatre: Problems and Possibilities", Applied Theatre Journal, (1).
Ansbro, M. (2008). "Using Attachment Theory with Offenders". Probation Journal, 55(3): 231-244.
Baim, C., Burmeister, J., & Maciel, M. (2007). Psychodrama, Advances in Theory and Practice, Routlege, London & New York.
Balfour, M. (ed.) (2004). Theatre in Prison. Bristol, UK: Intellect.
Boal, A. (1985). Theatre of the Oppressed. New York: Theatre Communications Group.
––––––– (1992). Games for Actors and Non Actors. London & New York: Routledge.
––––––– (1995). The Rainbow of Desire. New York: Routledge.
Bolton, G. (1984). Drama as Education. Burnt Mill, Harlow, Essex, England: Longman.
––––––– (1992). "Physical Distance in Acting," [keynote speaker] in: New International Association for Drama and Education, Porto, Portugal.
Brown, R., & Hewstone, M. (2005). "An Integrative Theory of Intergroup Contact." Advances in Experimental Social Psychology, 37: 255-343.
Dweck, C. S. (2008). Can Personality Be Changed? The Role of Beliefs in Personality and Change. Current Directions in Psychological Science, 17(6): 391-394.
Eliraz, E. & Flashman, A. (1994). "Road Signs: Elements of Transference in Drama Therapy: Case Study." The Arts in Psychotherapy, 21(1): 55-73.
Eliraz, E. (1992). "The Concept of Dramatic Transference". The Arts in Psychotherapy, 19: 333-346.
Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P., & Xu, J. (2002). "A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow From Perceived Status and Competition". Journal of Personality and Social Psychology, 82(6): 878-902.
Friedman, M. (2008). "Buber and Dialogical Therapy: Healing Through Meeting". The Humanistic Psychologist, 36: 298-315.
Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2000). Aversive Racism and Selection Decisions:1989-1999, Psychological Science,11(4): 315-319: American Psychological Society.
Hirschi, T. (1972). Causes of Delinquency. California UP.
Hughes, J., Andrew, M., & McLewin, A. (eds.) (2003). Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature Practice and Theory. England: Arts Council, The Unit for the Arts and Offenders, Centre for Applied Theatre Research.
Kalman, Y. (2000). "Martin Buber (1878-1965)." Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education (no. 1/2, pp. 135-146). Paris: UNESCO: International Bureau of Education
Kirby, M. (March 1972). “On Acting and Not-Acting”. The Drama Review: TDR, 16(1): 3-15.
Landy, R.J. (1986). Drama Therapy: Concepts and Practices. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
––––––– (1993). Persona and Performance. New York: The Guilford press.
Landy, R. J. & Montgomery, D. T. (eds.) (2012) Theatre for Change: Education, Social Action and Therapy. U.K: Palgrave, mcmillan.
Maruna S., Lebel T., Mitchell, N., & Naples, M. (2004). Pygmalion in the Reintegration Process: Desistance from Crime through the Looking Glass. Psychology, Crime and Law, 10(3): 271-281.
Maruna S., Lebel, T., Naples, M., & Mitchell, N. (2009). "Looking-Glass Identity Transformation: Pygmalion and Golem in the Rehabilitation Process." In: Veysey, B., Christian, J., & Martinez, D. (eds.), How Offenders Transform Their Lives (pp. 271-281). Devon, UK: Willan Publishing.
McAdams, D.P. (1994). "Can Personality Change? Levels of Stability and Growth in Personality Across the Lifespan". In: Heatheron, T., & Weinberger, J., (eds.), Can Personality Change? (pp. 299-313). Washington, DC: American Psychological Association Press.
McMurran, M. (ed.) (2002) Motivating Offenders to Change.England: John Wiley & Sons Ltd.
Moller, L. (2004). "Prison Within a Prison: A Burkean Analysis of the Sing Sing Stage Production of 'Slam'". Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 10(3): 181-198.
Mummendey, A., & Wenzel, M. (1999). "Social Discrimination and Tolerance in Intergroup Relations: Reactions to Intergroup Difference". Personality and Social Psychology Review, 3(2):158-174.
Pettigrew, T.F. (1998). "Intergroup Contact Theory." Annual Review of Psychology, 49: 65-85.
Prentki, T., & Preston, S. (2009). The Applied Theatre Reader. New York & London: Routledge.
Riel, M. & Lepori, K. (2011). A Meta-Analysis of the Outcomes of Action Research. Paper presented at the American Educational Research Association conference, April 2011, New Orleans.
 
Rogers, C.R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. London: Constable.
              
______(1962). "The Interpersonal Relationship: The Core of Guidance". Harvard Educational Review (vol. 32, 4.) [Quoted in: Rogers, C.R., & Stevens, B. (1967). Person to Person: The Problem of Being Human. California: Real People Press].
Schramski, T.G., & Harvey, D.R. (1983). "The Impact of Psychodrama and Role Playing in the Correctional Environment." International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 27(3): 243-254.
Stephan, W.G., & Stephan, C.W. (1996). Intergroup Relations. Boulder, CO: Westview Press.
Stephan, W.G & Stephan, C.W. (1985). "Intergroup Anxiety". Journal of Social Issues, 41: 157-176.
Stevens, A. (2012). 'I am the Person now I was always meant to be': Identity reconstruction and narrative reframing in therapeutic community prisons. Criminology and Criminal Justice, 0 (0) 1-21.
Taylor, P. (2003). Applied Theatre. Heinemann, Portsmouth, NH.
The American Art Therapy Association: http://www.arttherapy.org/
Thompson, A.C. (2008). Releasing Prisoners, Redeeming Communities. New York UP.
Thompson, J. (2002). “Motivating Offenders to Change through Participatory Theatre.” In: McMurran M. (ed.), Motivating Offenders to Change (pp. 103-120). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
–––––––– (2006). Applied Theatre Bewilderment and Beyond. Bern: Peter Lang.
Thompson, J. (ed.) (1998). Prison Theatre. London & New York: JKP.
Tropp, L.R., Pettigrew, T.F. (2005). “Relationships Between Intergroup Contact and Prejudice Among Minority and Majority Status Groups.” Psychological Science, 16(12): 951-957.
Turner, V. (1982). From Ritual to Theatre. New York: PAJ Publications.
––––––– (1987). The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications.
Van Boven, L., & Loewenstein, G. (2005). "Empathy Gaps in Emotional Perspective Taking." In: Hodges, S.,& Malle, B. (eds.), Other Minds: How Humans Bridge the Divide Between Self and Others (pp. 284-297). New York: Guilford Press.
Ward, T., & Maruna, S. (2007). Rehabilitation. London and New York: Routledge.
an Erven, E. (2001). Community Theatre: Global Perspectives. Routlege, London and New York.
Wright, S.C., Van der Zande, C., Ropp, S.A., Tropp, L.R., Young, K., Zanna, M., & Aron, A. (2004). Cross-group Friendship Can Reduce Prejudice: Experimental Evidence of a Causal Direction. Unpublished manuscript, Simon Frazer University, Burnaby, British Colombia, Canada.
Hue and Cry
Yardly-Matwiejczuk, K.M. (1997). Role Play: Theory & Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
 
.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת