חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תאטרון כפרקטיקה בימתית
  Theater As A Stage Practice                                                                          
0811-1329-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור מר אבנרי עירא
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים מפתחות ליצירה בימתית דרך עיון מעשי במחזות קאנוניים, תוך שימת דגש על תרגום הדרמה הכתובה לכדי דימויים בימתיים. במהלך הקורס נקרא שלוש יצירות ידועות, מהעת העתיקה ועד לימינו, ונתמקד בחקר דימויים פוטנציאליים המשתמעים מתוך בחירותיו הדרמטיות של המחזאי; תוך כדי כך, נדון בתבניות דרמטיות, בניית חלל וזמן דרמטיים, מוסכמות תיאטרוניות, ועוד.
Course description
The course offers keys for theatrical creation through the practical reading of canonical plays for the purpose of staging them, with an emphasis on translating written drama into stage images. We shall deal with three known plays, from ancient times to the present, focusing on research of potential images reflected in the playwright’s dramatic choices. While doing so, we shall discuss dramatic models, construction of dramatic space and time, theatrical conventions, and so forth.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1329-01 תאטרון כפרקטיקה בימתית
Theater As A Stage Practice
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | מר אבנרי עירא

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תיאטרון כפרקטיקה בימתית
Theater as a Stage Practice
סמסטר ב תשע"ג
2 ש"ס
 שיעור בחירה
 
שם המרצה: עירא אבנרי
דואק אלקטרוני: iravneri@gmail.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל/ טלפון
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודה מסכמת
 
מרכיבי הציון הסופי
50% עבודה מסכמת
50% השתתפות ועבודה מעשית בדיונים בכיתה        
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. הדרמה היוונית כפרקטיקה בימתית
2. הדרמה השקספירית כפרקטיקה בימתית
3. הדרמה המודרנית כפרקטיקה בימתית
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
תיקבע בתחילת השנה, בתיאום עם התלמידים
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת