חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי
  "others" On the Israeli Stage                                                                        
0811-1240-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הררי דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יבקש להתמקד בשאלה מרכזית אחת: אילו סיפורי על של זהות עיצבו את התיאטרון הישראלי מראשיתו ועוצבו על ידו, ובאילו אופנים הם עומדים למבחן לאור הצבתה של שאלת הזהות בחזית החשיבה הפוליטית של קבוצות מודרות. סוגיה זו תבחן הן באמצעות קריאה ביקורתית בטקסטים מהקאנון של הדרמה הישראלית, כמו גם באמצעות ניתוח של טקסטים פרפורמטיביים ביקורתיים בתיאטרון, בפרפורמנס ובמחול.

Course description

This course focuses on one prominent question: What meta-narratives of identity have designed and have been constituted by the Israeli theatre from its inception, and how are they put to the test by evolving Israeli politics if identity? These questions will be examined through critical reading of canonic Israeli plays and analysis of various performance practices.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1240-01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי
"others" On the Israeli Stage
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע

אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי

“Others” on the Israeli Stage

סמסטר ב , תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.

 

תאור הקורס

קורס זה יבקש להתמקד בשאלה מרכזית אחת: אילו סיפורי על של זהות עיצבו את התיאטרון הישראלי מראשיתו ועוצבו על ידו, ובאילו אופנים הם עומדים למבחן לאור הצבתה של שאלת הזהות בחזית החשיבה הפוליטית של קבוצות מודרות. סוגיה זו תבחן הן באמצעות קריאה ביקורתית בטקסטים מהקאנון של הדרמה הישראלית, כמו גם באמצעות ניתוח של טקסטים פרפורמטיביים ביקורתיים בתיאטרון, בפרפורמנס ובמחול.

 

תאור הקורס באנגלית  

This course focuses on one prominent question: What meta-narratives of identity have designed and have been constituted by the Israeli theatre from its inception, and how are they put to the test by evolving Israeli politics if identity? These questions will be examined through critical reading of canonic Israeli plays and analysis of various performance practices.

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה, צפייה, עבודת בית.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודת בית

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

הקורס יורכב מחמישה מרכיבים מרכזיים:

  • מודרניות, לאומיות, גוף-זהות (ציונות, "יהודי חדש", ה"צבר")
  • סדר חברתי וארגון בינארי של מציאות סימבולית: ייצוג/מחיקה, האדרה/הדרה
  • תיאוריה ביקורתית, משבר ייצוג, פוליטיקת זהות
  • קריאה ביקורתית של עיצוב זהות בדרמה הישראלית.
  • ניתוח מנגנוני ייצוג של  אחרות ופרקטיקות של התנגדות ביקורתית בתיאטרון ובמופע.

 

 

רשימת ספרות עיונית (חלקית)

אוריין, דן, 1996. דמות הערבי בתיאטרון הישראלי. תל אביב: אור עם.

אוריין דן, הבעיה העדתית בתיאטרון הישראלי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

אלמוג, עוז, 1997. הצבר – דיוקן. תל אביב: עם עובד.

באטלר, ג'ודית, 2001.  קוויר באופן ביקורתי, תר. דפנה רז. תל-אביב: רסלינג.

גורני, יוסף, 2011. "כור ההיתוך החלקי במחשבה ובמעשה הציוניים", הציונות, כ"ג, עמ' 3-19

גלוזמן, מיכאל, 2007. הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד

הררי, דרור, 2014. מופע-העצמי: פרפורמנס ארט וייצוג העצמי. תל אביב: רסלינג.

חינסקי, שרה, 2002. "'עיניים עצומות לרווחה': על תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות הישראלית", תיאוריה וביקורת 20, עמ' 57-86.

כספי, דן, "המיעוט השקוף", דן בתקשורת – הבלוג של דן כספי, הארץ 1/12/2014. http://blogs.haaretz.co.il/dancaspi/1608/

לב-אלג'ם, שולמית, 2010. ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתיאטרון הקהילתי. חיפה: אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס.

לוי, ליטל, 2011. "מיהו יהודי-ערבי? עיון משווה בתולדות השאלה, 1880-2010", תיאוריה וביקורת 38-39, עמ' 101-135.

משגב, חן, 2014. "מזרחיות", מפתח 8, עמ' 67-95.

http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/08/8-2014-04.pdf.

סעיד, אדוארד,  2000. אוריינטליזם, תר. עתליה זילבר. תל-אביב: עם עובד.

קמה, עמית ופירסטר, ענת, 2015. על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'. תל אביב: רסלינג.

קיזל, אריה, 2014. הנרטיב המזרחי החדש בישראל. תל אביב: רסלינג.

קמיר, אורית, 2010. "ציונות, גבריות ופמיניזם: הילכו יחדיו בלתי אם נועדו?" עיונים בתקומת ישראל  ,2010, עמ' 443-470.

רז-קרקוצקין, אמנון, 1994. "גלות בתוך ריבונות: לביקורת 'שלילת הגלות' בתרבות הישראלית" (חלק שני), תיאוריה וביקורת, 5, עמ' 113-132.

רם, אורי, 2006. הזמן של הפוסט. תל אביב: רסלינג.

שטרית, סמי שלום, 2004. המאבק המזרחי בישראל 1948-2003. תל אביב: עם עובד, ספריית אופקים.

שנהב, יהודה, 2003.  היהודים-הערבים: לאומיות, דת ואתניות. תל אביב: עם עובד, ספריית אופקים.

 

 

 

Butler, Judith, 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London and N.Y.: Routledge, 1990

Foster, Hal, “Re: Post”, in Art After Modernism: Rethinking Representation, ed. Brian Wallis (N.Y.: New Museum of Contemporary Art; Boston, MA: David R. Godine, 1984); pp. 189-201.

Garland-Thomson, Rosemarie. 2009. Staring: How We Look, Oxford and New York: Oxford University Press.

Hall, Stuart, 2013. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage

Heddon, Deirdre, (2008). Autobiography and Performance. New York: Palgrave Macmillan.

Kuppers, Petra. 2001. “Deconstructing Images: Performing Disability.” Contemporary Theatre Review 11, 3-4: 25-40.

Meyer, Moe, 1994. “Introduction: Reclaiming the Discourse of Camp”, in The Politics and Poetics of Camp, ed. Moe Meyer. London and N.Y.: Routledge; pp. 1-22.

Mosse, George. 1985. Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe. Madison: The University of Wisconsin Press.

Sandahl, Carrie and Auslander, Philip. 2005. Bodies in Commotion: Disability and Performance. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Weiss, Meira. 2002. The Chosen Body: The Politics of the Body in Israeli Society. Stanford: Stanford University Press.

 

 

מחזות/מופעים (רשימה חלקית בלבד)

אריאלי-אורלוף, א. אללה כרים

בן-שמחון, גבריאל, מלך מרוקאי

גור קורן, מוגבלים

הספרי, שמואל, אישה, בעל, בית

ואזנה גרינולד, חנה, פעפעג'ינה

            פרחה שם יפה

וינגרטן, איציק, לרקוד עם אבא

חצור, אילן, רעולים

שמיר, משה, הוא הלך בשדות

לוין, חנוך, רצח

מוסינזון, יגאל, קזבלן

מרשל, ברק, מונגר

צוקרמן, נטלי, הגוף האחר

קישון, אפרים, סלאח שבתי

קנר, רות, גילוי אליהו

רבן, תמר, סיפורי סבתא

תומר, בן ציון, ילדי הצל

 

 

הערות או שונות 

תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת עבודת בית ולא ירשם ציון.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת