חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גישות בחקר הביצוע
  Introduction: Approaches to the study of Theatre Praxis  
0811-1232-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1600211 מכסיקושיעור פרופ יערי נורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס למפות ולאפיין גישות מחקר שהתפתחו בתחום הפרקטיקה התיאטרונית על ידי יוצרי תיאטרון, פורצי דרך, במאה העשרים: קונסטנטין סטניסלבסקי, אדוארד גורדון קרייג, ווסוולוד מיירהולד, יבגני וכטנגוב, ז'אק קופו, ירז'י גרוטובסקי, פיטר ברוק, יוגניו ברבה וריצ'ארד שכנר. 
Course description
The purpose of this introductory course is to map and characterize approaches to the study of theatrical praxis that were developed in the 20th century by prominent theatre creators: Constantin Stanislvski, Edward Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold, Eugene Vakhtangov, Jacques Copeau, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba and Richard Schechner.     
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1232-01 גישות בחקר הביצוע
Introduction: Approaches to the study of Theatre Praxis
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ יערי נורית

סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא: גישות לחקר הביצוע
Introduction: Approaches to the study of Theatre Praxis
סמסטר ב, תשע"ה
2 ש"ס
 שיעור
שם המרצה פרופסור נורית יערי
דואר אלקטרוני yaari@post.tau.ac.il
שעות קבלה לפי תיאום מראש במייל
 
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, צפייה, כתיבת עבודה
 
מרכיבי הציון הסופי
% 50 השתתפות בכיתה והגשת תרגילים
% 50 הגשת עבודת אישית
 
           
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
מה בין גישות מחקר לפרקטיקה תיאטרונית?
מה בין תיאטרון ממוסד, קבוצת תיאטרון ומעבדה תיאטרונית
מהן שאלות היסוד העומדות בבסיס הגדרת יצירה כפרקטיקה של מחקר
דיון בעבודת המעבדה של היוצרים הבאים:
קונסטנטין סטניסלבסקי
אדוארד גורדון קרייג,
ווסוולוד מיירהולד
יבגני וכטנגוב
ז'אק קופו
ירז'י גרוטובסקי
פיטר ברוק
יוגניו ברבה
ריצ'ארד שכנר. 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
מקורות ראשונים:
 
סטניסלבסקי, קונסטנטין, עבודת השחקן על עצמו: יומנו של תלמיד, תל אביב: עם עובד, 1996
 
----------, "הלך הרוח היוצר" בתוך הדרמה המודרנית, עמ' 329-332
 
 
Brook, Peter, The Shifting Point 1946-1987, New York: Theatre Communication group, 1987.
-------, The Open Door: Thoughts of Acting and Theatre, New York: Pantheon Books, 1993.
 
Craig, Gordon E., "The Actor and the Uber-Marionette" in Actors on Acting, pp. 354
362.                                                                                                                   
                                    
Copeau Jacques “Dramatic Economy” in Toby Cole & Helen Krich Chinoy (eds.) Directors on Directing, (Indianapolis & New York: The Bobbs-Merrill company, 1963: 214-225
 
Constantin Stanislavsky, "Creative Work with the Actor; A discussion on Directing” in Toby Cole & Helen Krich Chinoy (eds.) Directors on Directing, Indianapolis & New York: The Bobbs-Merrill company, 1963:109-118
          
Meyerhold, Vsevolod, "The Theater Theatrical", in Toby Cole & Helen Krich Chinoy (eds.) Directors on Directing, Indianapolis & New York: The Bobbs-Merrill Company, 1963:164-184
 
Vakhtangov, Eugene, "Fantastic Realism", in Toby Cole & Helen Krich Chinoy (eds.) Directors on Directing, Indianapolis & New York: The Bobbs-Merrill Company, 1963:185-191.                                                                                                            
 
מקורות משניים
 
בארת, רולאן, מחשבות על צילום, ירושלים, כתר, 1980
בנימין, ולטר, היסטוריה קטנה של הצילום, תל אביב: בבל, 2004.
סונאג, סוזן, הצילום כראי התקופה, תל אביב: עם עובד, 1979.
 
Bradby, D. & Williams D., Director’s Theatre, London and Hampshire: Macmillan 1988.
 
Brown, Edward, Meyerhold on Theatre, New York: Hill and Wang, 1969.
 
--------, The Director and the Stage: From Naturalism to Grotowski, London: Methuen 1982. Chap. 5: "Stanislavsky and Chekhov", pp. 59-76; Chap. 6: "Edward             Gordon Craig", pp. 77-94; Chap. 8: "Meyerhold – the First Five Years", pp. 109-          129; Chap. 9: "Meyerhold – Theatre as Propaganda", pp. 130-144; Chap. 13: "Grotowski's Laboratory Theatre", pp. 191-200.
 
Grotowski, Jerzy, Towards a Poor Theatre, London: Methuen, 1968.
 
Hodge, Elison, Twentieth Century Actor Training, London and New York: Routledge, 2000.
 
Hunt Albert and Geoffrey Reeves, Peter Brook, Cambridge University Press, 1995.
 
Innes, C.D. Edward Gordon Craig, Directors in Perspective, Cambridge University Press 1983.
 
Leach, R. Vsevold Meyerhold, Directors in Perspective, Cambridge University Press 1989.
 
Leiter, Samuel L., From Stanislavsky to Barrault: Representative Directors of the European Stage, New York: Greenwood Press, 1991.
 
Mitter, Shomit, Systems of Rehearsal: Stanislavski, Brecht, Grotowski and Brook, London and New York: Routlege, 1992.
 
Mitter, Shomit & Shevtsova Maria, Fifty Key Theatre Directors, London and New York: Routlege, 2005.
 
Moffitt, Dale, Between Two Silences: Talking with Peter Brook, UK: Methuen, 1999.
 
Pavis, Patrice, (ed.) The Intercultural Performance Reader, London and New York:   Routledge, 1996.
 
--------, Analyzing Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
 
Rudlin, John, Jacques Copeau, Cambridge University Press, 1986. Chap. 4: "The Naked Stage", pp. 51-63; Chap. 5: "Two Presentations", pp. 64-71.
 
Taylor, Don, Directing Plays, London and New York: Routledge, 1996.
 
Wallace, David. (ed.) Making Space: The Theatre Environments of Peter Brook, London: Routledge, 1998.
 
Worrall, Nick, "Meyerhold's Production of the Magnificent Cuckold", in The Drama Review Vol. 17, No. 1 (T-57), 1973, pp. 14-34.
 
Zarrilli, Phillip, Acting (Re)Considered,London and New York: Routledge, 1995.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת