חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרון
  Aristotle's Poetics and Its Cultural Inheritance  
0811-1231-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200210 מכסיקושיעור ד"ר שכטר מדלן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור מציע דיון מקיף ומעמיק בפואטיקה של אריסטו, אשר נחשבת עד עצם היום הזה לחיבור החשוב ביותר של העת העתיקה.

השיעור יתמקד במושגי היסוד של הפואטיקה ובחקר של התחנות החשובות של הביקורת מ- אמנות הפיוט להורטיוס ועד לתיאוריות של המאה ה20, תוך כדי חיפוש אחרי הדיאלקטיקה של המשכיות ושינוי לצורך גילוי הקשרים חדשים.

Course description

Aristotle’s Poetics is unanimously regarded as the most important critical work of the Antiquity. The course will focus on Aristotle’s main concepts and his theoretical heritage. The main concern will be the relevant stages of the post-Aristotelian criticism from Horace's Ars Poetica to the 20th century's theoretical contributions, while considering continuities and discontinuities and the possibility of perceiving new relationships.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1231-01 הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרון
Aristotle's Poetics and Its Cultural Inheritance
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר שכטר מדלן

סילבוס מפורט/דף מידע
הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתיאוריה של התיאטרון 
Aristotle's Poetics and Its Cultural Inheritance
סמסטר ב, תשעה
 2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר מדלן שכטר
טלפון: 0775006712  
דואר אלקטרוני: schechtm@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום טלפוני
 
דרישות הקורס
נוכחות, קריאה, כתיבת עבודה מסכמת. 
 
מרכיבי הציון הסופי
עבודה מסכמת באורך של 8-10 עמודים
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 
ארבעת השיעורים הראשונים: הוראה פרונטלית של הנושאים העיקריים:
1. מושגי היסוד של הפואטיקה.
2. הפואטיקות הפוסט אריסטוטליות: אמנות הפיוט של הורטיוס, הטקסטים הרלוונטיים מתקופת הרנסנס, ניאו-קלאסיקה, רומנטיזם.
3. הפרשנות הניאו-אריסטוטלית (המאה ה-20).
4. חשיבות הפואטיקה לאמנויות החזותיות.
 
המפגשים העוקבים יוקדשו לבחירת נושאים אישיים למחקר, הגשת רפרטים ודיון.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
חובה:
1. אריסטו. פואטיקה. (תרגום, מבוא והערות: יואב רינון). (ירושלים: מאגנסת, 2003)
 
2. הורטיוס   אמנות הפיוט( (ירושלים: מאגנס, 2004
3. Halliwell, Stephen."Influence &Status: the Nachleben of the Poetics". In:  
    Halliwell,  Stephen, Aristotle's Poetics ( Chapel Hill: The University of Carolina Press, 1986), 286-323.
4. Weinberg, Bernard. "From Aristotle to Pseudo-Aristotle". In: Comparative Literature, Spring 1953, 2, 97-105.
ביבליוגרפיה מומלצת:
1.Butcher, S.H. Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts ( New York: Dover Publications, Inc., 1951).
  1. Else, Gerald. Aristotle’ s Poetics : The Argument ( Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press, 1963)
       3.------------ Plato and Aristotle on Poetry ( Chapel Hill: The University of  
           North Carolina Press, 1986)
4.      Golden, L. and O. B.Hardison. Aristotle’s Poetics (New York: Prentice Hall, 1968)
5.      Halliwell, Stephen. Aristotle’s Poetics   (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986).
6.      ------- The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems (Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2002) 
7.      Crane, R.S.(ed.) Critics and Criticism: Ancient and Modern ( The University of Chicago Press, 1952).
8.      Oksenberg Rorty, A. ( ed.) Essays on Aristotle’s Poetics( Princeton University Press, 1992).
    Articles
 
1.      Rorty, A. Oksenberg, “The Psychology of Aristotelian Tragedy” In: Rorty, Oksenberg A. (ed.), Essays on Aristotle’s Poetics (Princeton University Press, 1992), pp.1-23
2.      Kosman, Arieh, “Acting: Drama as the Mimesis of Praxis”. In: Rorty Oksenberg, A. Essays on Aristotle’s Poetics, pp. 51-73
3.      Woodruff, Paul. “ Aristotle on Mimesis”. In :Rorty Oksenberg, Essays, pp.73-97
4.      Bittner, Rudiger, “ One Action”. In: Rorty Oksenberg, A. Essays, pp.97-111
5.      Sherman, Nancy, “Hamartia and Virtue”. In:Rorty Oksenberg, A. Essays, pp.177-197
6.      Halliwell, Stephen, “ Pleasure, Understanding, and Emotion in Aristotle’s Poetics”. In: Rorty Oksenberg, A., pp.241-261
7.      Nussbaum, Martha, “Tragedy and Self-sufficiency: Plato and Aristotleon Fear and Pity”. In: Rorty Oksenberg, A. , Essays, pp. 261-291
8.      Nehamas, Alexander, “Pity and Fear in the Rhetoric and the Poetics. In: Rorty Oksenberg, A. Essays, pp. 291-315
9.      Lear, Jonathan, “Katharsis”. In:Rorty Oksenberg, A. Essays, pp.315-349
10. Janko, Richard, “From Catharsis to the Aristotelian Mean”. In: Rorty Oksenberg, A. Essays, pp.341-359
11. Halliwell, Stephen, “The Poetics and its Interpreters”. In : Rorty Oksenberg, A. Essays, pp. 409-425
12. Brunius, T. “Catharsis”. In: Dictionary of the History of Ideas, vol.1
      ( New York: Charles Scribner’s Sons, 1973), pp. 264-270
13. Lamarque, Peter, “Tragedy and Moral Value”. In: Davies, Stephen (ed.), Art and Its Messages: Meaning, Morality and Society ( The Pennsylvania State University Press, 1997),pp.59-70
14. Levinson, Jerrold, “Emotion in Response to Art: A Survey of the Terrain”. In:     Hjort, Mette and Sue Laver. Emotion and the Arts
( Oxford University Press, 1997), pp.20-37
16. Hardison, O.B.”On the Aristotelian Imitation”. In: Golden, L. and O.B. Hardison, Aristotle’s Poetics, pp.281-296
 
הערות
במהלך השיעור לכל עבודה תותאם ביבליוגרפיה רלוונטית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת