חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליה
  Biblical Theatre: Tragedy, Comedy, Pastoral  
0811-1226-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1600120 מכסיקוסמינר ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הספרות המקראית לא מכילה מחזות מובהקים כמו אלו שאפשר למצוא בתרבות היוונית הקלאסית (למרות שטקסטים מקראיים מסוימים, כמו איוב או שיר השירים, "נחשדו" בתור מחזות). מאוחר יותר, כאשר מחזאים יהודיים ניגשו לעבד את החומר המקראי לתיאטרון, הם שבו פעמים רבות, ובדרכים מורכבות, לתבניות דרמטיות שעוצבו במערב – הטרגדיה, הקומדיה, והפסטורלה. בקורס נעקוב אחר הנסיונות השונים להתמודד באופן דרמטי ותיאטרוני עם המיתוסים המקראיים, נקרא את המקורות התנ"כיים בעין תיאטרונית, ונבחן כיצד תבניות דרמטיות מערביות מפרשות מחדש את התנ"ך.
Course description

The Hebrew Bible does not contain dramatic plays in the sense that can be found in Classical Greek culture (although some biblical texts – such as the book of Job or the Song of Songs – were "suspected" to be plays). Later on, when Jewish playwrights turned to adapt the biblical sources to the theatre, they often returned, and in complex ways, to the classical dramatic structures developed in the West: Tragedy, Comedy, and Pastoral. During the seminar, we will follow the various attempts of approaching biblical myths through drama and theatre, we'll reread the Biblical sources theatrically, and explore how dramatic forms reinterpret the Bible.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1226-01 תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליה
Biblical Theatre: Tragedy, Comedy, Pastoral
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
 
תיאטרון בעקבות המקרא: טרגדיה, קומדיה, פסטורלה
Biblical Theatre: Tragedy, Comedy, Pastoral
סמסטר א, תשע"ה
4 ש"ס
סמינר
 
שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ
דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, הגשת רפראט, עבודה סמינריונית
 
מרכיבי הציון הסופי
100% עבודה סמינריונית
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
-          האם קיימת דרמה במקרא?
-          המקרא והטרגדיה: מפגשים ראשוניים – "יציאת מצרים" ליחזקאל הטרגיקון
-          המקרא והטרגדיה: מפגשים מודרניים
-          איוב כטרגדיה – הויכוח הפרשני
-          "ייסורי איוב" ומורשת הטרגדיה
-          שיר השירים ומורשת הפסטורלה – מהמקרא ועד הציונות
-          מגילת אסתר כקומדיה: מהפורים-שפיל ועד אלתרמן
-          הגשת רפראטים
 
בין המחזות שיילמדו:
"יציאת מצרים" \ יחזקאל הטרגיקון; "אכזר מכל המלך" \ נסים אלוני; "ייסורי איוב" \ חנוך לוין; "העונה הבוערת" \ אהרן מגד; "עזה כמוות אהבה" \ אהרן פולאק; מבחר קטעים ממסורת הפורים-שפיל; "אסתר המלכה" \ נתן אלתרמן.
רפראטים ועבודות סמינריוניות יוכלו להיות מוגשים גם על יצירות תיאטרון אחרות שנכתבו בעקבות המקרא.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
-     אוריין, דן. יהדותו של התיאטרון הישראלי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998.אררט, ניסן. הדרמה במקרא. ירושלים: המרכז העולמי לתנ"ך, תשנ"ז.
-         בלקין, אהובה. הפורים שפיל: עיונים בתאטרון היהודי העממי. ירושלים: מוסד ביאליק, 2002.
-      ברזל, הלל. "בישיבה של מטה...: בין 'ייסורי איוב' לחנוך לוין - לספר איוב." עלי שיח 12-14 (1982), עמ' 96–109.
-    הירשפלד, אריאל. "האם 'איוב' הוא טרגדיה?" איוב – במקרא, בהגות, באמנות. עורכת לאה מזור. ירושלים: מאגנס, 1995. עמ' 54–88.
-          לוי, שמעון. מקטרים בבמות: עיונים בדרמה עברית. תל אביב: אור עם, 1992.
-          לוי, שמעון. התנ"ך כתאטרוןן. תל אביב: ספרא, 2013.
-          ליבוביץ, ישעיהו. יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. ירושלים: שוקן, 1975.
-          קורצווייל, ברוך. במאבק על ערכי היהדות. ירושלים: שוקן, 1969.
-          קינר, גד. "האסטרטגיה הרטורית של 'אכזר מכל המלך'." על מלכים, שחקנים וצוענים: על יצירתו התאטרונית של נסים אלוני. עורכת נורית יערי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2005. עמ' 166–181.
-          קינר, גד. "מאיוב לאויב: עיון מחודש ב'ייסורי איוב' מאת חנוך לוין." עלי שיח 45 (2001), עמ' 121-141.
-          רוזיק, אלי. "סיפור בת יפתח: שבירת תבניות ב'ויאמר וילך' לרינה ירושלמי." מותר 10 (2002), עמ' 43–50.
 
-          Abramson, Glenda. "Israeli Drama and the Bible: Kings on the Stage." AJS Review 28:1 (2004), pp. 63-82.
-          Aronson-Lehavi, Sharon and Nissim Gal. "Wholly Unholy: Religious Iconography in Israeli Art and Performance." Performance Research 13:3 (2009), pp. 154-162.
-          Daube, David. "Reflections on Job and Greek Tragedy." Scripta Classica Israelica XV (1996), pp. 72-81.
-          Davies, Rachel Bryant (2008), “Reading Ezekiel’s Exagoge: Tragedy, Sacrificial Ritual, and the Midrashic Tradition”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 48, pp. 393-415.
-          Feldman, Yael S. "Deconstructing the Biblical Sources in Israeli Theater: Yisurei Iyov by Hanoch Levin." AJS Review 12:2 (Autumn 1987), pp. 251-277.
-          Jones, Joseph R., 1983. "The Song of Songs as a Drama in the Commentators from Origen to the Twelfth Century," Comparative Drama 17, 1 (Spring), pp. 17-39.
-          Pardes, Ilana, 2013. Agnon's Moonstruck Lovers: the Song of Songs in Israeli Culture, Seattle: University of Washington Press.
-          Perrone, Lorenzo, 2006. "'The Bride at the Crossroads': Origen's Dramatic Interpretation of the Song of Songs," Ephemerides Theologicae Lovanienses 82,1, pp. 69-102.
-          Rokem, Freddie. "The Bible and the Avant-Garde: The Search for a Classical Tradition in the Israeli Theatre." European Review 9 (2001), pp. 305-317.
-          Sewall, Richard B. The Vision of Tragedy. New Haven: Yale University Press, 1959.
-          Steiner, George. The Death of Tragedy. New York: Alfred A. Knopf, 1963.
-          Stewart, David T. "The Book of Job as a Greek Tragedy Derestored." Journal of the Association of Graduates in Near Eastern Studies. 3:1 (1992), pp. 16-25.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת