חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות הדרמה והתאטרון: יוון ורומא
  History of Theatre: Greece and Rome  
0811-1200-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200001 קיקואיןשיעור פרופ יערי נורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חלקו הראשון של השיעור תולדות הדרמה והתיאטרון, שיעור המרכזי במסגרת שעורי החובה של שנה א'. בשיעור זה נלמד את יסודות אמנות הכתיבה הדרמטית והביצוע התיאטרוני כפי שהוגדרו לראשונה באתונה במאה החמישית לפנה"ס. נלמד טרגדיות נבחרות משל איסכילוס, סופוקלס ואוריפידס וקומדיות נבחרות משל אריסטופנס ומננדר. נגדיר את מאפייני האירוע התיאטרוני, טיבו של הקהל והרגלי הצפייה שלו ונתחקה אחר התפתחות מבנה התיאטרון ותנאי ההפקה של ההצגות. עם המעבר לרומא נתחקה אחר האופן בו עיצבו הרומאים את התיאטרון שלהם תוך חיקוי וחידוש של התיאטרון היווני. נקרא קומדיות משל פלאוטוס וטרנטיוס וטרגדיה משל סנקה, נבחן את השינויים שחלו במבנה התיאטרון ובמקומו בחברה ובתרבות הרומית בתקופת הרפובליקה והאימפריה.

Course description
Poetics. We analyze the dramatic techniques of playwriting; follow the development of the architecture of the Ancient Greek theatre, the condition of theatre productions as well as their poetic and aesthetic conventions. In the part we focus on the emergence of the Roman theatre through its dialogue with the Greek Classical example. We read and analyze comedies by Plautus and Terence and tragedies by Seneca and define the changes that took place in the architecture of the theatre during the Roman Republic and the Roman Empire.   
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1200-01 תולדות הדרמה והתאטרון: יוון ורומא
History of Theatre: Greece and Rome
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ יערי נורית

סילבוס מפורט/דף מידע

 

תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא

History of Drama and Theatre: Greece and Rome

סמסטר א', תשע"ה

2 ש"ס

שם המרצה: פרופסור נורית יערי

כתובת דוא"ל: yaari@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה, קריאה, צפייה, מבחן מסכם

 

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת       

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1.      מבוא: חומרי הדרמה היוונית – היבטים דרמטיים ותיאטרליים

2.      מבוא: המחזה בהקשרים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים

3.      איסכילוס והתגבשות אמנות התיאטרון 

4.      סופוקלס - הגיבור והעיר

5.      אוריפידס: מסיפור משפחתי להגדרת ה"אחר"

6.      אריסטופנס והקומדיה העתיקה

7.      אריסטו והפואטיקה

8.      התפתחות מבנה התיאטרון הקלאסי: מבנה התיאטרון וצורות הצגה     

9.      מננדרוס, פלאוטוס וטרנטיוס והיווצרות הקומדיה החדשה  

10.  התיאטרון ההלניסטי: מבנה התיאטרון וצורות הצגה 

11.  הפליאקים בסירקוז – התיאטרון היווני בדרום איטליה                      

12.  קווים להתפתחות הדרמה הרומית – מפלאוטוס לסנקה

13.  התפתחות מבנה התיאטרון ברומא: מבנה התיאטרון וצורות הצגה       

14.  התקבלות התיאטרון היווני והרומי בתרבות המערב

           

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

קריאת חובה

הומרוס, איליאדה, שיר ראשון, תרגום: שאול טשרניחובסקי, תל אביב: עם עובד 1989.

אריסטו, פואטיקה, תרגם יואב רינון ירושלים: הוצאת מאגנס, 2003.

 

מחזות

 

איסכילוס, האורסטיאה: אגממנון, נושאות הנסכים, נוטות החסד  (א. שבתאי, שוקן)

סופוקלס, אדיפוס המלך  (א. שבתאי, שוקן)

סופוקלס, אנטיגונה (א.שבתאי, שוקן)

סופוקלס איאס (א. שבתאי, שוקן)

אוריפידס, מדאה  (א. שבתאי, שוקן)

אוריפידס, איפגניה באוליס  (א. שבתאי, שוקן)

אוריפידס, הבקכות  (א. שבתאי, שוקן)

אוריפידס, הקיקלופ  (א. שבתאי, שוקן)

אריסטופנס, צפרדעים  (א. שבתאי, שוקן)

אריסטופנס, האכרניים (אץ שבתאי, שוקן)

מננדר, הנרגן (א. שבתאי, שוקן)

סנקה, מדאה  (ר. אליעז, ארכיון לתאטרון)

פלאוטוס, החייל הרברבן  (ד. גילולה, מאגנס)

טרנטיוס, האשה מאנדרוס  (ד. גילולה, מאגנס)

 

מאמרים

Lebeck, Ann.  “Imagery and action in the Oresteia”, Greek Tragedy, Erich Segal, (ed.) Oxford, 1983. pp. 73-83.

Segal, Erich. “O Tempora, O Mos Maiorum!”, Roman Laughter: The Comedy of Plautus, New York: Harper Torchbooks, 1968. pp. 15-41.

Taplin, Oliver. "Fifth-Century Tragedy and Comedy", In Erich Segal (ed.) Oxford Readings in Aristophanes, Oxford, New York: Oxford University Press, 1996: 9-28.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת