חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תולדות התאטרון:ימי הביניים והרנסנס
  The History of Medieval and Renaissance Theatre  
0811-1195-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקושיעור ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, המהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה ונבחן את מגוון צורות ההבעה הדרמטיות והתיאטרוניות שנוצרו בעקבותיו. הרנסנס ידוע קודם כל ולפני הכול בזכות החזרה לקלאסיקה כמופת תרבותי. בכך הוא מציע גרסה נוספת לעשייה ויצירה תיאטרונית, שכן למרות המגמה הבולטת של התנגדות למסורת ימי-הביניים הרנסנס לא התנתק ממנה לחלוטין אלא יצר שילוב בין חידוש והמשכיות. שילוב זה בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.
Course description
 
This introductory course focuses on the basic traits of the theatrical creation within the medieval and Renaissance cultures. Christianity, which dominated the western world right from the beginning of the middle-ages, effected the shaping of different dramatic and theatrical forms from, which are still perceived as 'alternative' theatre today, and we shall explore the cultural stance that induced the formation of this theatrical model along with its various manifestations. The Renaissance is known first and foremost for its inclination to return to the classical paradigm and therefore presents yet another variation of theatrical expression. For despite the tendency to reject medieval tradition the Renaissance nonetheless fashioned a weave of novelty and continuity. The course is thus constructed chronologically in order to focus on each culture for itself, yet it also is targeted towards apprehending the inter-cultural dynamics.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1195-01 תולדות התאטרון:ימי הביניים והרנסנס
The History of Medieval and Renaissance Theatre
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע
תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס
The History of Medieval and Renaissance Theatre
סמסטר ב', תשע"ו
2 ש"ס
שיעור חובה
מרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין
דוא"ל: liorama@post.tai.ac.il
שעות קבלה: יום ג' 16:00-17:00 בתיאום מראש.
 
תאור הקורס
קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, המהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה ונבחן את מגוון צורות ההבעה הדרמטיות והתיאטרוניות שנוצרו בעקבותיו. הרנסנס ידוע קודם כל ולפני הכול בזכות החזרה לקלאסיקה כמופת תרבותי. בכך הוא מציע גרסה נוספת לעשייה ויצירה תיאטרונית, שכן למרות המגמה הבולטת של התנגדות למסורת ימי-הביניים הרנסנס לא התנתק ממנה לחלוטין אלא יצר שילוב בין חידוש והמשכיות. שילוב זה בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.
 
This introductory course focuses on the basic traits of the theatrical creation within the medieval and Renaissance cultures. Christianity, which dominated the western world right from the beginning of the middle-ages, effected the shaping of different dramatic and theatrical forms from, which are still perceived as 'alternative' theatre today, and we shall explore the cultural stance that induced the formation of this theatrical model along with its various manifestations. The Renaissance is known first and foremost for its inclination to return to the classical paradigm and therefore presents yet another variation of theatrical expression. For despite the tendency to reject medieval tradition the Renaissance nonetheless fashioned a weave of novelty and continuity. The course is thus constructed chronologically in order to focus on each culture for itself, yet it also is targeted towards apprehending the inter-cultural dynamics.
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, קריאה והכנה שוטפת לפי דרישות הקורס, מבחן
 
מרכיבי הציון הסופי
100% בחינה מסכמת
 
 נושאי הקורס (נתון לשינויים)
ימי-הביניים
תרבות ימי-הביניים – מאפיינים מרכזיים
ערכי הנצרות והתיאטרון הדתי – המחזה של אדם
חגיגות עירוניות והפקות תיאטרון – מחזה הפיות
 
רנסנס איטלקי
תרבות הרנסנס – מאפיינים מרכזיים
הדראמה הלמדנית באיטליה - המנדרגולה
הקומדיה דל'ארטה והאינטרמצי
 
רנסנס אנגלי
הרנסנס האנגלי – מאפיינים מרכזיים
מתיאטרון עירוני לתיאטרון מקצועי
קומדיה שייקספירית – חלום ליל קיץ
הטרגדיה הנוצרית: דוקטור פאוסטוס לכריסטופר מארלו
מקבת כטרגדיה של התודעה
המלט – טרגדיית נקם?
המלט ומסורת ימי-הביניים
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
מחזות - קריאת חובה
ימי הביניים
אדם דה לה האל. מחזה הפיות (חנה ושמואל שקולניקוב, כרמל)
אנונימוס.           כל אדם (עמרי סמית, הקיבוץ המאוחד)
Anon., Le Jeu d'Adam (Translation and introduction by Lynette R.Muir.Leeds Philosophical and Literary society, 1970).
רנסנס
יהודה סומו.                    צחות בדיחותא דקידושין (ספרי תרשיש, תש"ו)
מאקיאוולי.                     מנדרגולה (מנחם דורמן, מחברות לספרות, תשכ"ג)
כריסטופר מארלו             דוקטור פאוסטוס (מאיר ויזלטיר, ההוצאה לאור אוניברסיטת ת"א)
שייקספיר.                      המלט (ט. כרמי, דביר)
שייקספיר.                      המלך ליר (א. שלונסקי, ספרית הפועלים)
שייקספיר.                      חלום ליל קיץ (ט. כרמי, ספרית הפועלים)
שייקספיר.                      אותלו (ט. כרמי, דביר)
שייקספיר.                      מקבת (מ. ויזלטיר, עם עובד)
שייקספיר.                      כטוב בעיניכם (א. עוז, דביר)
 
לקריאה נוספת - רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס
 
ימי-הביניים
שקולניקוב, חנה. "ערכים תיאטרוניים וערכים דרמטיים במחזה אדם וחווה". במה מס' 97, 1984, ע"מ 21-5.
Konigson, Elie. “Religious Drama and Urban Society in France at the End of the Middle Ages.” Themes in Drama, vol. 1, 1979, pp. 23-35.
Nagler, A. M. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959. pp. 39-41; 45-47;47-48.
* להשלמת ידע על התקופה/תרבות:
בסרמן, לורנס (עורך). אנתולוגיה של ספרות ימי-הביניים. תל אביב: דביר, 1991.
לה-גוף, ז'ק. ימי הביניים בשיאם: 1054 - 1330. תרגום אהרון אמיר. תל אביב: דביר, 1993.
רנסנס
בלקין, אהובה. "בין סרליו לטורלי: נוף העיר בתפאורת התיאטרון במאות ה16-17". מותר 2, 1994.
גולדברג, לאה. מדור ומעבר: בחינות וטעמים בספרות כללית. תל אביב: ספרית הפועלים, 1977, ע"מ 199-82.
שקולניקוב, חנה. "החלון והסרנדה: קונבקציה תפאורתית וקונבנציה דרמטית". מותר 2, 1994.
* להשלמת ידע על התקופה/תרבות:
בורקהארט, י. תרבות הרנסנס באיטליה. ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ו. עמ' 135-103; 161-147.
הרסגור, מיכאל. מבוא לתקופת הרנסנס. האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון,            1986.
 
ספרי היסטוריה של התיאטרון (הפרקים על תיאטרון ימה"ב והרנסנס)
Brockett, O. G. History of the Theatre. Boston: Allyn & Bacon, 1968.
Brown, J. R. (ed.) The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Molinari, C. Theatre Through the Ages. trans. Colin Hamer, New York, 1975.
Nagler, A. M. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959.
Pickering, J. V. Theatre: A History of the Art. St. Paul: West Pub.             Co., 1978
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת