חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני
  Gender, Class, and Identity in Modern and Contemporary Theatre  
0811-1092-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1800206גמכסיקוסמינר ד"ר אהרונסון-להבי שרון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"זהות", "מגדר" ו"מעמד" הנם מושגים מרכזיים בתיאוריה ובפרקטיקה של התיאטרון וניתן ללמוד כל מחזה דרך הסוגיות של הבניית זהות. בסמינר הזה אנו נתמקד בתיאטרון המודרני והעכשווי אשר ובדרכים שמחזות ומופעים בוחנים באופן מורכב הבניות של זהות. אנו נעסוק בתיאוריה ופרקטיקה של תיאטרון פמיניסטי כמו גם בהצטלבויות בין מרכיבי זהות חברתיים נוספים כגון מעמד, אתניות ומגדר, ונבחן את האופנים שבהם זהות מעוצבת באופן מורכב דרך כלי הביטוי הייחודיים לאמנות התיאטרון. אנו נעסוק במגוון רחב של מחזות ומופעים וכן של צורות דרמטיות, תיאטרוניות ומופעיות. בין השאר נעסוק בקשרים בין מגדר ומעמד; תיאטרון פמיניסטי; יחסי שחקן-דמות; ליהוק וזהות בתיאטרון עכשווי; ה"אחר" בתיאטרון; ועוד. הקורס ילווה בצפייה בקטעי וידאו ויעסוק ביצירות דרמטיות מהארץ והעולם.

Course description

“Identity,” “gender,” and “class” are central subjects of theatre and drama ever since the art of theatre exists. Although almost any play can be analyzed through these lenses, in modern and contemporary theatre and performance as well as in theatre theory, there is a growing interest in the role that the theatre plays in revealing and problematizing social constructions of identity. In this course, we will discuss plays and performances that deal with identity related issues through a wide range of dramatic, theatrical, and performative techniques and styles. The subjects we will examine include relations between class and gender; feminist theatre; actor-character dialectics; casting and color-blind casting; the “Other” in the theatre. The course will be accompanied by video excerpts of the works we will be discussing.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1092-01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני
Gender, Class, and Identity in Modern and Contemporary Theatre
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אהרונסון-להבי שרון

סילבוס מפורט/דף מידע

מגדר, מעמד וזהות בתיאטרון המודרני והעכשווי

Gender, Class, and Identity in Modern and Contemporary Theatre

סמסטר ב' תש"ף

4 ש"ס

סוג המסגרת: סמינר

שם המרצה: ד"ר שרון אהרונסון-להבי

דואר אלקטרוני:  sharonlehavi@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

"זהות", "מגדר" ו"מעמד" הנם מושגים מרכזיים בתיאוריה ובפרקטיקה של התיאטרון וניתן ללמוד כל מחזה דרך הסוגיות של הבניית זהות. בסמינר הזה אנו נתמקד בתיאטרון המודרני והעכשווי אשר ובדרכים שמחזות ומופעים בוחנים באופן מורכב הבניות של זהות. אנו נעסוק בתיאוריה ופרקטיקה של תיאטרון פמיניסטי כמו גם בהצטלבויות בין מרכיבי זהות חברתיים נוספים כגון מעמד, אתניות ומגדר, ונבחן את האופנים שבהם זהות מעוצבת באופן מורכב דרך כלי הביטוי הייחודיים לאמנות התיאטרון. אנו נעסוק במגוון רחב של מחזות ומופעים וכן של צורות דרמטיות, תיאטרוניות ומופעיות. בין השאר נעסוק בקשרים בין מגדר ומעמד; תיאטרון פמיניסטי; יחסי שחקן-דמות; ליהוק וזהות בתיאטרון עכשווי; ה"אחר" בתיאטרון; ועוד. הקורס ילווה בצפייה בקטעי וידאו ויעסוק ביצירות דרמטיות מהארץ והעולם.

 

תאור הקורס באנגלית  

“Identity,” “gender,” and “class” are central subjects of theatre and drama ever since the art of theatre exists. Although almost any play can be analyzed through these lenses, in modern and contemporary theatre and performance as well as in theatre theory, there is a growing interest in the role that the theatre plays in revealing and problematizing social constructions of identity. In this course, we will discuss plays and performances that deal with identity related issues through a wide range of dramatic, theatrical, and performative techniques and styles. The subjects we will examine include relations between class and gender; feminist theatre; actor-character dialectics; casting and color-blind casting; the “Other” in the theatre. The course will be accompanied by video excerpts of the works we will be discussing.

 

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה רציפה של החומר הנלמד, השתתפות פעילה בדיונים בכיתה, הובלת דיון על מאמר או יצירה, הגשת תרגיל מעשי במהלך הסמינר [פרטים מלאים יינתנו בקורס], כתיבת עבודה סמינריונית.

מרכיבי הציון הסופי

קריאה רציפה, השתתפות פעילה בדיונים בכיתה, הובלת דיון על מאמר או יצירה והגשת תרגיל מעשי 30%

הגשת עבודה סמינריונית 70%

שימו לב: זהו סמינר ואין להיעדר מהשיעורים.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

  • "זהות, "מגדר" ו"מעמד" ככלים ביקורתיים לניתוח ופרשנות מחזות והצגות תיאטרון
  • זהות, מגדר ומעמד בדרמה ריאליסטית
  • אמצעי מבע תיאטרוניים ניסיוניים ועיצוב זהות, מגדר ומעמד בתיאטרון המודרני והעכשווי
  • מערכת היחסים בין שחקן ודמות וסוגיות בליהוק בתיאטרון
  • זהות כהבניה ותיאטרון בתוך תיאטרון
  • ה"אחר" בדרמה ובתיאטרון מודרני ועכשווי

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

מחזות (רשימה חלקית)

הנריק איבסן, בית בובות, הדה גאבלר

טנסי ויליאמס, חשמלית ושמה תשוקה

קריל צ'רצ'יל, נשים בצמרת; Cloud 9

מריה איירין פורנס, בוץ

דב מרגולין, מסה קריטית

יוספה אבן שושן, הבתולה מלודמיר

Ntozake Shange, for colored girls who considered suicide when the rainbow is enough

Anna Deveare Smith, Fires in the Mirror

Adrienne Kennedy, Motherhood 2000

Lynn Nottage, Ruined

Jamil Khoury, The Imam and the Homosexual

 

מקורות משניים (רשימה חלקית)

 

כתבי עת:

Women & Performance

TDR: The Drama Review

Theatre Journal

 

ספרים:

אהרונסון-להבי, שרון, מגדר ופמיניזם בתיאטרון המודרני, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: 2013.

באום, דלית ושות', עורכות, ללמוד פמיניזם: מקראה: מסמכים ומאמרי יסוד בחשיבה פמיניסטית, תל אביב: הקיבוץ המאוחד: 2006.

דקל, טל, (מ)מוגדרות: אמנות והגות פמיניסטית, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2011 .

הוקס, בל, "אחיות" סולידריות פוליטית בין נשים," תרגום: דפנה עמית ודלית באום, בתוך ללמוד פמיניזם: 223-243.

Aston, Elaine, Feminist Theatre Practice: A Handbook, New York: Routledge, 1999.

Adiseshiah, Siâh and Louise Lepage, eds. Twenty First Century Drama: What Happens Now? New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Baker Bobby, Redeeming Features of Daily Life. Ed. Michèle Barrett and Bobby Baker, New York: Routledge, 2000.

Butler, Judith, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory,” in Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Feminism. Ed. Sue- Ellen Case, Baltimore: John Hopkins UP, 1990; 270-283.

Case, Sue-Ellen. Feminism and Theatre. New York: Palgrave Macmillan, 2008 Edition.

Chicago, Judy, The Dinner Party: A Symbol of Our Heritage, New York: Anchor Books, 1979.

Cixous, Hélène, “Aller à la mer,” trans. Barbara Kerslake, Modern Drama 27:4 (1984): 546-548.

Diamond, Elin. Unmaking Mimesis. New York: Routledge, 1996.

Jill Dolan, The Feminist Spectator as Critic. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012 Edition.

Dolan, Jill. Utopia in Performance: Finding Hope at the Theatre. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005.

Lavender, Andy. Performance in the Twenty-First Century: Theatres of Engagement. New York: Routledge, 2016.

Marranca, Bonnie, ed. Plays for the End of the Century. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1996.

Matin, Carol, ed. A Sourece Book of Feminist Theatre and Performance: On and Beyond the Stage, New York: Routledge, 1996.

Martin, Carol, ed. Dramaturgy of the Real on the World Stage. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Savran, David. Taking it Like a Man: White Masculinity, Machoism, and Contemporary American Culture. Princeton University Press, 1998.

Solga, Kim, Theatre & Feminism, New York: Palgrave, 2016.

Solomon, Alisa, Redressing the Canon: Essays on Theatre and Gender, New York: Routledge, 1996.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת