חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כתיבה אקדמית-מבוא למחקר בתיאטרון
  Introduction to Theatre Research  
0811-1072-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1600-1800201 כיתות דן דודשיעור מר צ'ך לוקאס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור ללוות את תהליך הקליטה של סטודנטים בשנה א' במערכת הלימודית האוניברסיטאית ולהקנות להם כלים ראשוניים למחקר. ברוח זו, ישלבו הלימודים בקורס הדרכה בסיסית בגישה למאגרי מידע ולספרייה, יחד עם הקניית כלים לכתיבת עבודה עיונית. בעבודה מודרכת נלמד כיצד לקרוא ולנתח מאמרים, ויושם דגש על פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. קורפוס טקסטים מצומצם ומשותף לקבוצה ישמש בסיס להדגמת מחקר ודיון אקדמי, ולגיבוש נושאים, טענות ושאלות מחקר אישיות. לצורך תרגול יתנסו התלמידים במהלך הקורס בעבודה על מטלות משותפות, בדיונים ובפרזנטציות בכיתה. כמו כן יעבדו באופן עצמאי ויגישו תרגילי בית. העבודה בקורס תתקיים תוך הדרכה אישית וליווי צמוד.

Course description

The purpose of this course is to provide first year students with guidance in their new university environment and equip them with the necessary initial tools for conducting research. The course will thus cover the basics of accessing research materials and using library facilities, as well as learning and developing academic writing skills. Reading and analyzing texts will be taught with an emphasis on developing independent and critical thinking. A limited number of texts will serve as the basis for demonstrating academic research and discussion, the consolidation of a topic, the formation of an argument and finally an individual research question. In order to practice these skills, students will complete various group tasks, participate in discussions and give presentations in class. Students will also work independently and submit home assignments. Personal guidance and close supervision will be provided throughout the course.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1072-01 כתיבה אקדמית-מבוא למחקר בתיאטרון
Introduction to Theatre Research
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר צ'ך לוקאס

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא למחקר בתיאטרון

Introduction to Theatre Research

סמסטר ב', תשע"ח

2 ש"ס

שיעור מבוא

שם המרצה: מר לוקאס צ'ך

דואר אלקטרוני: lukasc@mail.tau.ac.il 

שעות קבלה:   בתיאום מראש במייל.

 

תיאור הקורס:

מטרת השיעור ללוות את תהליך הקליטה של סטודנטים בשנה א' במערכת הלימודית האוניברסיטאית ולהקנות להם כלים ראשוניים למחקר. ברוח זו, ישלבו הלימודים בקורס הדרכה בסיסית בגישה למאגרי מידע ולספרייה, יחד עם הקניית כלים לכתיבת עבודה עיונית. בעבודה מודרכת נלמד כיצד לקרוא ולנתח מאמרים, ויושם דגש על פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. קורפוס טקסטים מצומצם ומשותף לקבוצה ישמש בסיס להדגמת מחקר ודיון אקדמי, ולגיבוש נושאים, טענות ושאלות מחקר אישיות. לצורך תרגול יתנסו התלמידים במהלך הקורס בעבודה על מטלות משותפות, בדיונים ובפרזנטציות בכיתה. כמו כן יעבדו באופן עצמאי ויגישו תרגילי בית. העבודה בקורס תתקיים תוך הדרכה אישית וליווי צמוד.

 

The purpose of this course is to provide first year students with guidance in their new university environment and equip them with the necessary initial tools for conducting research. The course will thus cover the basics of accessing research materials and using library facilities, as well as learning and developing academic writing skills. Reading and analyzing texts will be taught with an emphasis on developing independent and critical thinking. A limited number of texts will serve as the basis for demonstrating academic research and discussion, the consolidation of a topic, the formation of an argument and finally an individual research question. In order to practice these skills, students will complete various group tasks, participate in discussions and give presentations in class. Students will also work independently and submit home assignments. Personal guidance and close supervision will be provided throughout the course.

 

דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות בכיתה, קריאה, פרזנטציה קצרה בעל פה, הגשת תרגילים במהלך הסמסטר וכתיבת עבודה בסוף הקורס.

 

 

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

%50 הגשת תרגילים.

%30 עבודת סיום.

%20 השתתפות בכיתה.   

 

נושאי הקורס:

 • אוניברסיטה, מחקר ואומנות התיאטרון.
 • קריאה וניתוח טקסט.
 • כללים של עבודת מחקר וכתיבה אקדמית.
 • מחקר וכתיבה עיונית עצמאית (גיבוש טענה ושאלת מחקר, בנייה של רשימת קריאה, חיפוש חומרים וגישה למאגרי מידע, בניית העבודה וראשי פרקים).

   

  רשימת ספרות כללית (נתון לשינויים): 

   * במהלך הקורס יימסרו חומרי הקריאה על פי נושאי השיעורים.

   

  Booth, Wayne C., Gregory G. Golomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup and William T. Fitzgerald. The Craft of Research. 4th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

   

  Balme, Christopher B. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

   

  McConachie, Bruce, Tobin Nellhaus, Carol Fisher Sorgenfrei, Tamara Underiner. Theatre Histories: An Introduction. 3rd ed., edited by Tobin Nellhaus. Abingdon: Routledge, 2016.

   

  Fischer-Lichte, Erika. The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. Translated by Minou Arjomand, edited by Minou Arjomand and Ramona Mosse. Abingdon: Routledge, 2014.

   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת