חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שיקספיר ותרבות חזותית
  Shakespeare and Visual Culture: Images as Dramatic and Theatrical Elements  
0811-0244-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1400212 מכסיקוסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דימויים חזותיים הם יסוד עלילתי משמעותי שפותח לאופני ראייה נוספים ואחרים של הדמויות ועלילותיהן. מחזות שייקספיר עשירים, ואפילו מוצפים, בדימויים חזותיים בהקשרים שונים, לדוגמה: תיאורי ההופעה (לבוש, הנעלה ואיפור) של הדמויות; דימויי חלל ומקום, תיאורי טבע, בעלי חיים, צמחים ואקלים. דימויים אלה נקשרים בו-בזמן גם לעלילה וגם לנוהגי וערכי התרבות החזותית בת-התקופה ומוסיפים למחזה רובדי פעולה ונדבכי משמעות. מטרת הסמינר היא לבחון את התפקידים הדרמטיים של "דימויי מפתח" במחזות נבחרים ביחס לתרבות החזותית בת-התקופה, במהלך שמתחקה אחר גלגולי הדימויים מהטקסט והתרבות השייקספירית להפקות וביצועים של המחזות בהקשרים תרבותיים משתנים.

Course description

Visual images are significant elements of drama that open a path to different ways of seeing the characters and their worlds. Shakespeare play-texts are loaded with visual images such as depictions of the characters’ appearance, portrayal of nature and images of space and place. These images are connected to both the fictional world and the actual culture, and insert into the drama additional layers of action and meaning. The seminar has a twofold aim: to explore “key images” in selected texts and their dramatic roles in the context of both the fictional world and the actual visual culture; and to study their theatrical realization in selected productions while following their metamorphosis in varying historical and cultural contexts. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0244-01 שיקספיר ותרבות חזותית
Shakespeare and Visual Culture: Images as Dramatic and Theatrical Elements
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ותיאטרוני

Shakespeare and Visual Culture:

 Images as Dramatic and Theatrical Elements

סמסטר א, תשע"ח

4 ש"ס

סמינר

שם המרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ג' שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

דימויים חזותיים הם יסוד עלילתי משמעותי שפותח לאופני ראייה נוספים ואחרים של הדמויות ועלילותיהן. מחזות שייקספיר עשירים, ואפילו מוצפים, בדימויים חזותיים בהקשרים שונים, לדוגמה: תיאורי ההופעה (לבוש, הנעלה ואיפור) של הדמויות; דימויי חלל ומקום, תיאורי טבע, בעלי חיים, צמחים ואקלים. דימויים אלה נקשרים בו-בזמן גם לעלילה וגם לנוהגי וערכי התרבות החזותית בת-התקופה ומוסיפים למחזה רובדי פעולה ונדבכי משמעות. מטרת הסמינר היא לבחון את התפקידים הדרמטיים של "דימויי מפתח" במחזות נבחרים ביחס לתרבות החזותית בת-התקופה, במהלך שמתחקה אחר גלגולי הדימויים מהטקסט והתרבות השייקספירית להפקות וביצועים של המחזות בהקשרים תרבותיים משתנים.

 

תאור הקורס באנגלית  

Visual images are significant elements of drama that open a path to different ways of seeing the characters and their worlds. Shakespeare play-texts are loaded with visual images such as depictions of the characters’ appearance, portrayal of nature and images of space and place. These images are connected to both the fictional world and the actual culture, and insert into the drama additional layers of action and meaning. The seminar has a twofold aim: to explore “key images” in selected texts and their dramatic roles in the context of both the fictional world and the actual visual culture; and to study their theatrical realization in selected productions while following their metamorphosis in varying historical and cultural contexts. 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה: קריאה שוטפת וצפייה בצילומי הפקות.

הצגת רפראט בעל-פה

כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט

 

 

מרכיבי הציון הסופי

10% השתתפות פעילה

10% הצגת רפרט בעל-פה

80% עבודה כתובה         

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. הקדמות:

♦ תרבות חזותית, דרמה ותיאטרון

♦ שיח הראייה ברנסנס: המבט בין הטבעי והתרבותי

♦ עולם הדימויים של שייקספיר בהקשרו התרבותי

2. מקבת

♦ אנושי, אל-אנושי ועל-טבעי – דימויים כ"מנוע דרמטי"

♦ ראייה ועברה במחזה ובתרבות השייקספירית

♦ מקבת בהופעה: גלגולי דימויים כפרשנות  

3. המלט

♦ העין, הגוף והדעת – דרמטיזציה של דימויי עצמי

♦ פורטרט ודיוקן-עצמי בתרבות השייקספירית

♦ המלט כדימוי תרבותי בתיאטרון המודרני 

4. הסערה

♦ תיאטרון כמודל וכדימוי עלילתי  

♦ תיאטרון ואנטי-תיאטרון בתרבות השייקספירית

♦ הצגת הסערה במאה העשרים

 

רשימת ספרות (מבחר, נתון לשינויים)

* רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס

Armstrong, Philip. Shakespeare’s Visual Regime: Tragedy, Psychoanalysis and the            Gaze. Hampshire: Palgrave, 2000.

Barkan, Leonard. “Pictures Speak: Renaissance Art, Elizabethan Literature, Modern          Scholarship”. Renaissance Quarterly, 48.2 (Summer, 1995): 326-351.

Bryson, Norman. “The Gaze in the Expanded Field”, in Hal Foster (ed.), Vision and          Visuality. Seattle, 1988.

Clark, Stuart. Vanities of the Eye: Vision in Early Modern European Culture. Oxford:        Oxford UP, 2007.

Knapp, James A. Image Ethics in Shakespeare and Spenser. New York: Palgrave   Macmillan, 2011.

Diehl, Huston. Staging reform, reforming the stage: Protestantism and popular theater       in Early Modern England. Ithaca: Cornell University Press, 1997.

Dugan, Holly. “Shakespeare and the Senses”. Literature Compass 6.3 (2009): 726–740.

 

 

 

Erickson, Peter and Clark Hulse (eds.). Early modern visual culture: representation,           race, and empire in Renaissance England. Philadelphia: University of     Pennsylvania Press, 2000.

Evett, David. Literature and the visual arts in Tudor England. Athens: University of          Georgia Press, 1990.

Gent, Lucy. “The Self-Cozening Eye”. The Review of English Studies, 34.136 (Nov.,         1983), pp. 419-428

Gent, Lucy (ed.). Renaissance bodies: the human figure in English culture 1540-1660.       London: Reaktion Books, 1995.

Harris, Jonathan Gil. “Shakespeare's Hair: Staging the Object of Material Culture”.            Shakespeare Quarterly, Vol. 52, No. 4 (Winter, 2001), pp. 479-491. 

Hunt, John Dixon. “Pictura, Scriptura, and Theatrum: Shakespeare and the Emblem”.        Poetics Today, 10.1, Art and Literature I (Spring, 1989): 155-171.

Jones, Anne Rosalind and Peter Stallybrass. Renaissance Clothing and the Materials of      Memory. Cambridge: Cambridge UP, 2004.

Karim-Cooper, Farah. Cosmetics in Shakespearean and Renaissance Drama.          Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

Lublin, Robert I. Costuming the Shakespearean Stage: Visual Codes of Representation      in Early Modern Theatre and Culture. Surrey: Ashgate, 2011.

Meek, Richard. Narrating the Visual in Shakespeare. Farnham: Ashgate, 2009.

O’ Connell, Michael. The Idolatrous Eye: Iconoclasm and Theatre in Early Modern           England. New York: Oxford UP, 2000.

Moore, Mary. “Wonder, Imagination and the Matter of Theatre in the Tempest”.    Philosophy and Literature, 30.2, October 2006:496-511.

Paster, Gail Kern. Humoring the Body: Emotions and the Shakespearean Stage.     Chicago: The University of Chicago Press, 2004.

Pollard, Tanya (ed.). Shakespeare’s Theater: A Sourcebook. Oxford: Blackwell, 2004.

Poole, Kristen. Supernatural Environments in Shakespeare’s England: Spaces of    Demonism, Divinity, and Drama.  Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Raber, Karen. “Shakespeare and Animal Studies”. Literature Compass, 12.6 (2015):          286–298.

Richardson, Catherina. “Shakespeare and Material Culture”. Literature Compass 7.6         (2010): 424–438.

Scholz, Susanne. Body Narratives: Writing the Nation and Fashioning the Subject in          Early Modern England. Houndmills: Macmillan Press, 2000.

Strong, Roy. Art and Power: Renaissance Festivals 1450–1650. Woodbridge: Boydell      Press, 1984.

Strong, Roy. Feast: a history of grand eating. London: J. Cape, 2002.

Thorne, Alison. Vision and Rhetoric in Shakespeare: looking through language.      Houndmills: Macmillan Press, 2000.

Thornton, Mark, Burnett, Adrian Streete and Ramona Wray (eds.). The Edinburgh            companion to Shakespeare and the arts. Edinburgh: Edinburgh University          Press, 2011.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת