חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו
   
0811-0241-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1800002קיקואיןסמינר ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המופע הרפלקסיבי מתבטא בגילויים תיאטרוניים, פרפורמטיביים ואמנותיים המודעים לעצמם, מסתכלים בעצמם במראה כמו נרקיס המיתי, כמו בתיאטרון בתוך תיאטרון. במובן רחב ומרתק, מדובר בממד המהדהד בכל גילוי אמנותי. סמינר זה מציע עיון ביקורתי, המלווה בהמחשות מתיאטרון ומופע ומדיומים נוספים, בצורות ובמובנים של המופע הרפלקסיבי. הסמינר ייבנה סביב שאלות מהותיות הקשורות בתופעת הרפלקסיביות על מנת לספק היכרות מקפת עם תופעה מרכזית זו ולהתוודע אליה כסוגיה.

Course description

The phenomenon of reflexive performance, in its basic sense, is expressed through self-aware theatrical, performative and artistic manifestations, looking at their own reflection like the mythical Narcissus, such as theatre within theatre. In a broader and fascinating sense, reflexivity is a dimension of all artistic manifestations. This seminar – illustrating its themes through theatre, performance and other media – offers definitions and typology, as well as a critical discussion of central issues related to reflexive performance and its manifestations. In the seminar we will problematize this central and vivid issue and extend its significance.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0241-01 מופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו

שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לאמנות התיאטרון

המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו

The Reflexive Performance: Theatre Reflects Itself

סמסטר ב', תשע"ט

                                                        סמינר ב.א. (4 ש"ס)

 

שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול

bensha@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (בניין מכסיקו, חדר 106), בתיאום במייל.

 

תיאור הקורס                 

המופע הרפלקסיבי מתבטא בגילויים תיאטרוניים, פרפורמטיביים ואמנותיים המודעים לעצמם, מסתכלים בעצמם במראה כמו נרקיס המיתי, כמו בתיאטרון בתוך תיאטרון. במובן רחב ומרתק, מדובר בממד המהדהד בכל גילוי אמנותי. סמינר זה מציע עיון ביקורתי, המלווה בהמחשות מתיאטרון ומופע ומדיומים נוספים, בצורות ובמובנים של המופע הרפלקסיבי. הסמינר ייבנה סביב שאלות מהותיות הקשורות בתופעת הרפלקסיביות על מנת לספק היכרות מקפת עם תופעה מרכזית זו ולהתוודע אליה כסוגיה.

 

The phenomenon of reflexive performance, in its basic sense, is expressed through self-aware theatrical, performative and artistic manifestations, looking at their own reflection like the mythical Narcissus, such as theatre within theatre. In a broader and fascinating sense, reflexivity is a dimension of all artistic manifestations. This seminar – illustrating its themes through theatre, performance and other media – offers definitions and typology, as well as a critical discussion of central issues related to reflexive performance and its manifestations. In the seminar we will problematize this central and vivid issue and extend its significance.

 

דרישות וקביעת ציון

* נוכחות מלאה כתנאי סף להגשת העבודה, קריאת מקורות והיענות למטלות הקורס בהתאם להנחיה.

* הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט על נושא הקשור בקורס, שעל-פיה ייקבע הציון.

 

 

 

 

 

 

 

נושאי הסמינר – ערוכים בשאלות מחקר

1. מהו המופע הרפלקסיבי האמנותי ומהם מונחיו העיקריים?

2. מהם המבנים הרפלקסיביים המרכזיים בתיאטרון ומופע ומהם ערכיהם הרעיוניים המרכזיים?

3. מיקוד: כיצד בנוי תיאטרון-בתוך-תיאטרון (שאותו נכנה שיבוץ)?

4. . האם מופע רפלקסיבי הוא התמחות במדיום ומה מתרחש כאשר מדיום אחד עוסק במדיום אחר?

5. מיקוד: מהן תכונותיו של משחק-תפקידים?

6. כיצד הוא קשור המופע הרפלקסיבי האמנותי במיתוס נרקיס ובנרקיסיזם ובדמות אכו?

7. כיצד קשורים הערכים הרעיוניים של המופע הרפלקסיבי למטפורת התיאטרון?

8. איפה מתחילה להיווצר רפלקסיביות והאם היא בכלל נגמרת?

9. כיצד ועד כמה אפשר להבחין בין גילויים רפלקסיביים גלויים לסמויים?

10. מה ההבדל בין רפלקסיביות של ייצוג למופע רפלקסיבי במישור הדימוי, ואיך זה קשור לברכט?

11. כיצד ניתן לסווג רפלקסיביות כתופעה היסטורית ותרבותית?

12. איך מתפקד המופע הרפלקסיבי כזירה לערעור ולחציית גבולות?

 

ביבליוגרפיה (מקורות משניים). פריטים סרוקים מצוינים בכוכבית.

 

אלטר, אורי, "הרומן כז'אנר מודע לעצמו: עיונים בדון קיחוטה", הספרות 3-4 (1972), עמ' 463-473.

 

בודריאר, ז'אן, סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל אביב: בבל, 2007.*

 

בולו, אדוארד, "הרוחק הנפשי כגורם באסתיטיקה" בתוך צור, ראובן (עורך), עיונים ברוחק האסתטי, ת"א: ספרי דגה, 1974, עמ' 26-49.*

 

ביברמן, אפרת, סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2009 (פרק ה').

 

בן-פורת, זיוה, "בין-טקסטואליות", הספרות 34 (1985), עמ' 170-178.

 

בן-שאול, דפנה, "האשליה האסתטית בתיאטרון-בתוך-תיאטרון", עבודת מ.א. אונ' ת"א, 1994.

 

----------, "חוסר-אמונה לזמן-מה: סוגיית האשליה האסתטית-תיאטרונית ושבירתה", עבודת דוקטורט, אונ' ת"א, 2002.

 

----------, "חזון הגאולה וגאולת החיזיון: על גילומו הדרמטי והתיאטרוני של הגולם", מותר 6 (1998), עמ' 171-178.*

 

----------, "לא הייתה זו אלא העמדת פנים: בעקבות האשליה בחאן בבימויו של יוסי יזרעאלי", תיאטרון 12 (2004), עמ' 20-25.

 

----------, ""מצוי בדיסהרמוניה עם עצמו": היבטים דו-משמעיים של מושגי האשליה והניכור בהגותו של ברטולד ברכט", תיאטרון 20 (2007), עמ' 26-32.

 

----------, "משחק-תפקידים", מפתח, כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית (אוגוסט 2014), עמ' 149-17 (מקוון).*

http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/08/8-2014-07.pdf

 

ברכט, ברטולד, גלות המשוררים, תרגום: ה. בנימין, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978 ["על תיאטרון של יומיום", עמ' 110-114; "את ההראיה יש להראות", עמ' 180-181].*

 

 גופמן, ארווינג, הצגת האני בחיי היומיום, תרגום: שלמה גונן, ת"א: רשפים, 1989.*

 

גומבריך, א. ה., אמנות ואשליה: הפסיכולוגיה של הייצוג התמונתי, תרגום: דפנה לוי, ירושלים: בית הוצאה כתר, 1988.

 

גורביץ', זלי, על המקום, תל אביב: עם עובד, 2007 ["על הגבול – חסימות, מעברים, טיולים", עמ' 184-223].*

 

ג'יימסון, פרדריק, הלא-מודע הפוליטי: על פרשנות הטקסט הספרותי כמעשה חברתי סימבולי, תל אביב: רסלינג, 2004.

 

טולסטוי, לב, מלחמה ושלום, תרגום: לאה גולדברג, תל אביב: ספריית פועלים, 2007 [עמ' 608-615].*

 

יאקובסון, רומן, "על הריאליזם באמנות", הספרות 2 (1970 [1921]), עמ' 269-273.*

 

יערי, נורית, "איזה ליצן אתה, איזה ליצנים אנחנו", תיאטרון 1 (2000), עמ' 16-21.

 

לאינג, ר.ד., האני החצוי, תרגום: רבקה יהושע, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1977.*

 

לוי, שמעון, סמואל בקט – מדבר, נוכח, נסתר, ת"א: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997.

 

----------, "האני כיישות וכדימוי: התכוונות עצמית כקדם-מודרניזם באמנות המאה ה-17", מותר  6 (1998), עמ' 187-192.*

 

----------, "הצגה בתוך הצגה – מבנה או קישוט? מחשבות ראשוניות על הכאוס בחקר התיאטרון: דימוי, אנלוגיה, מתודה", מותר 3 (1996), עמ' 161-168.

 

----------, "לברוא עולם נוסף – מכוונות עצמית: אלוני ואחרים", מקטרים בבמות: עיונים בדרמה העברית, ת"א: אור-עם, 1992, עמ' 181-194.

 

----------, "פעורי פה בתיאטרון (הקאמרי)", הקאמרי: תיאטרון של זמן ומקום: עיונים בתולדות תיאטרון הקאמרי (בעריכת גד קינר, אלי רוזיק, פרדי רוקם), אונ' ת"א, 1999, עמ' 143-153.

 

לושיצקי, יוספה, "תודעת המדיום בקולנוע: הסרט הרפלקסיבי והקולנוע של גודאר" בתוך בילסקי-כהן, רחל ובליך, ברוך (עורכים), המדיום באמנויות המאה העשרים, ת"א: אור-עם, 1996, עמ' 207-221.*

 

ליפשיץ, יאיר, "משחק", מפתח, כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית (אוגוסט 2014), עמ' 149-152 (מקוון).*

http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/08/8-2014-06.pdf

 

מנדלוביץ, שלמה, על הסדר החברתי של העצמי-ים המרובים: לקראת פסיכואנליזה שלאחר הפוסט מודרניזם, תל אביב: רסלינג, 2009.

 

מקלוהן, מרשל, להבין את המדיה, תרגום: עידית שורר, תל אביב: בבל, 2003.*

 

סרוואנטס, דון קיחוטה, תרגום: ביאטריס סקרויסקי-לנדאו ולואיס לנדאו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1994 [כרך שני, פרקים כ"ה-כ"ו, עמ' 144-158].*

 

פרויד, זיגמונד, הצגת הנרקיסיזם ומאמרים נוספים על פסיכוזה, מבחר כתבים א', תרגום: דנית דותן, תל אביב: רסלינג, 2007.*

 

קריסטבה, ג'וליה, סיפורי אהבה, תרגום: מיכל בן-נפתלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006 [פרק ה': "נרקיס: שיגעון הלבב החדש"; פרק ו': "דתנו: מראית העין", עמ' 100-132]*

 

קריסטבה, ג'וליה, זרים לעצמנו, תל אביב: רסלינג, 2009.

 

רוזמרין, מירי, "נרקיסיזם וזהות אישית: פרספקטיבות פסיכואנליטיות ביחס לזהות אישית", אוניברסיטת תל אביב (תזה, 1996).

 

רינהרט, טניה, מקוביזם למדונה: ייצוג וסובייקט באמנות המאה העשרים, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2000.

 

רפ, אורי, עולמו של המשחק: פרקים במדעי ההתנהגות, תל אביב: אוניברסיטה משודרת, 1980.

 

שבתאי, אהרן, המיתולוגיה היוונית, תל אביב: ספרי תל אביב, 2000   ["נרקיסוס ואקו", עמ' 36-37].*

 

שקלובסקי, ויקטור, "הרומן הפארודי: 'טריסטראם שנדי' של סטרן", הספרות 24 (1977), עמ' 11-22.

 

שקולניקוב, חנה, "כל הבמה עולם: תיאטרון ומציאות אצל שקספיר", במה  113-114 (1988), עמ' 107-113.*

 

----------, "מדוע משה לובשת תמיד שחורים?", במה 129 (1992), עמ' 5-11.

 

Ben-Haim, Daphna, Distance in the Theatre: The Aesthetics of Audience Response, Ann Arbor, Michigan: Umi Research Press, 1981.*

 

Ben-Shaul, Daphna, "Glocalized Theatrum Mundi: The Case of Comédies des Comediéns." Drama Review 51.2 (2008), pp. 165-187.*

 

----------, "In Disharmony with Itself: Dual Aspects of Illusion and Alienation in Brecht's Though." In Kaynar, Gad and Ben-Zvi, Linda (eds.), Bertold Brecht: Performance and Philosophy, Tel Aviv: Assaph Books, Tel Aviv U, 2005, pp. 83-100.*

 

Boireau, Nicole (ed.), Drama on Drama: Dimensions of Theatricality on the Contemporary British Stage, New-York: Palgrave Macmillan Press, 1997.

 

Brown, Arthur, “The Play within the Play: An Elizabethan Dramatic Device.” Essays and Studies 13 (1960), PP. 36-48.

 

Bullough, Edward, "Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle." British Journal of Psychology 5 (1963 [1912]), pp. 87-118.

 

Calderwood, James L., Shakespearean Metadrama, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.

 

Căpuşan, Maria, "Theatre and Reflexivity." Poetics 13:1 (1984), pp. 101-109.

 

Cavarero, Adriana, For More than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression, Trans. Paul A. Kottman, Stanford: Stanford Press, 2005.

 

Christian, Lynda, Theatrum Mundi: The History of an Idea, New York and London: Garland Publishing, 1987.

 

Currie, Mark (ed.), Metafiction, London and New York: Longman, 1995.

 

Federico, Joseph Anthony, Metatheater: Self-Conciousness and Role-Playing in the Dramas of Max Frisch, Durrenmatt, and Peter Handke, Ann Arbor, Michigan: University of Microfilms International, 1985.

 

Federman, Raymond (ed.), Surfiction: Fiction Now and Tomorrow, Chicago: Swallow Press, 1981.

 

Fiedler, Leslie, “Shakespeare and the Paradox of Illusion.” In The Collected Essays of Leslie Fiedler, Vol. 1, New York: Stein and Day Publishers, 1971, pp. 265-280.

 

Fischer, Gerhard and Greiner, Bernhard (eds.), The Play within the Play: The Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection, Amsterdam and New York: Editions Rodopi, 2007.*

 

Furedy, Viveca, “The Play with a Play-within-the-Play: A Structural Model.” Doctoral Diss. (Hebrew University, 1983).

 

Goffman, Erving, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, New-York: Harper and Row, 1974.

 

Hornby, Richard, Drama, Metadrama, and Perception, London and Toronto: Associated University Press, 1986.*

 

Hubert, Judd Davia, Metatheatre: The Example of Shakespeare, Lincoln: University of Nebraska Press, 1991.

 

Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, New York: Methuen, 1985.*

 

Levine, Caroline, "Seductive Reflexivity: Ruskin's Dreaded Trompe l'oeil." The Journal of Aesthetics and Art Criticism 56:4 (1998), pp. 366-375.

 

Loshitzky, Yosefa, The Radical Aspect of Self-Reflexive Cinema, Ann Arbor, Michigan: University of Microfilms International, 1991.

 

Mehl, Dieter, “Forms and Functions of the Play within a Play.” In Renaissance Drama VIII, Evanston: Northwestern University Press, 1965, pp. 41-61.

 

Nelson, Robert, Play within a Play: The Dramatist’s Conception of his Art: From Shakespeare to Anouilh, New York: Da Capo Press, 1971.

 

Pfister, Manfred, The Theory and Analysis of Drama, trans. John Holliday, Cambridge University Press, 1988 (ch. 6, 6.3.2.2).*

 

Righter, Anne, Shakespeare and the Idea of the Play, London: Chatto and Windus, 1962.

 

Ringer, Mark, Electra and the Empty Urn: Metatheatre and Role Playing in Sophocles, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998.

 

Russel, John, Hamlet and Narcissus, Newark: University of Dalware Press; London, Cranbury, NJ: Associated University Press, 1995.

 

Schlueter, June, Metafictional Characters in Modern Drama, New York: Columbia University Press, 1979.

 

Shklovsky, Viktor, "Art as Technique." In Olson, Paul (ed.), Russian Formalist Criticism: Four Essays, Trans. By Lee T. Lemon and Marion J. Reis, Lincoln: U of Nebraska P, 1965 [1917], pp. 3-24.*

 

Slater, Niall W., Spectator Politics: Metatheatre and Performance in Aristophanes, Philadelphia, Pa.: PENN, University of Pennsylvania Press, 2002.

 

Stam, Robert, Reflexivity in Film and Literature, New York: Columbia University Press, 1992.*

 

Waugh, Patricia, Metafiction, London and New York: Rotledge, 1984.*

 

Willet, John (ed. and trans.), Brecht on Theatre, New York: Hill and Wang, 1964.

 

Wilshire, Bruce, Role Playing and Identity (The Limits of Theatre as Metaphor), Bloomington & Indianapolis: Indiana UP, 1991.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת