חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  לורקה: דרמה, פיוט, מאבק חברתי
  Lorca: Drama, Poetry, Social struggle  
0811-0206-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200403 רקנאטישיעור ד"ר בלום בלהה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מעבר לערכה התיאטרוני וסגנונה הייחודי של היצירה הדרמטית של לורקה, היא ספוגה מסרים אקזיסטנציאליסטיים בהקשר למיקומו של האדם עלי אדמות ביחס לכוח העליון ותכתיביו, ומסרים חברתיים בהקשר לדמות "האחר" כפי שנקבעה בספרד של העשורים הראשוניים של המאה ה-20. בקורס זה יידונו מחזותיו של לורקה ומעט משיריו ברקע ההגות המודרנית של התקופה וביחס למצבה החברתי והפוליטי של ספרד, לרבות השתלבותו האישית והמשפחתית של האמן בסביבתו.

Course description

Besides its value as theatre, which will serve as a basic topic, Lorca’s drama is saturated with existentialistic and social messages, referring to man and women’s place in the world in relation to the power of God and the figure of the “other” as conceived in Spain during the first decades of the 20th century.  This course will therefore deal with some of his plays and poems in the background of the modernist thought, Spain’s social and political situation at the time and the artist’s and his family’s positions.      

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0206-01 לורקה: דרמה, פיוט, מאבק חברתי
Lorca: Drama, Poetry, Social struggle
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בלום בלהה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

לורקה: דרמה, פיוט, מאבק חברתי

Lorca: Drama, Poetry, Social struggle

סמסטר א', תשע"ה

2-ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר בלהה בלום

דואר אלקטרוני: blumbilha@gmail.com  

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תיאור הקורס:

מעבר לערכה התיאטרוני וסגנונה הייחודי של היצירה הדרמטית של לורקה, היא ספוגה מסרים אקזיסטנציאליסטיים בהקשר למיקומו של האדם עלי אדמות ביחס לכוח העליון ותכתיביו, ומסרים חברתיים בהקשר לדמות "האחר" כפי שנקבעה בספרד של העשורים הראשוניים של המאה ה-20. בקורס זה יידונו מחזותיו של לורקה ומעט משיריו ברקע ההגות המודרנית של התקופה וביחס למצבה החברתי והפוליטי של ספרד, לרבות השתלבותו האישית והמשפחתית של האמן בסביבתו.

 

תיאור הקורס באנגלית:

Besides its value as theatre, which will serve as a basic topic, Lorca’s drama is saturated with existentialistic and social messages, referring to man and women’s place in the world in relation to the power of God and the figure of the “other” as conceived in Spain during the first decades of the 20th century.  This course will therefore deal with some of his plays and poems in the background of the modernist thought, Spain’s social and political situation at the time and the artist’s and his family’s positions.     

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות. קריאה, צפייה, מבחן בית

 

מרכיבי הציון הסופי

% 100 מבחן בית

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים):

  1. תפיסות המוות והחיים על פי הנצרות הקתולית
  2. תפיסות המוות והחיים על פי ההגות המודרנית והשפעותיהן על האקלים הפילוסופי בספרד
  3. הקונפליקט האידיאולוגי-פוליטי-דתי בספרד: רוחות המלחמה
  4. מסעותיו הרעיוניים והגיאוגרפיים של לורקה והשתקפותם ביצירותיו
  5. השניות ההגותית והיצירתית של לורקה כאדם וכאמן
  6. חבורת המהפכניים: לורקה-דאלי-בונואל
  7. הפיוט של לורקה כשפת המחאה
  8. יצירתו של לורקה בקריאה סינכרונית ובקריאה עכשווית, ישראלית ובינלאומית

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

בלום בלהה (2017): לורקה, סיפור אהבה, הוצאת ספרא, תל אביב

----------- (2011): "חיים ומוות; ציור ודרמה: עיון מחודש ביצירתו הבינתחומית של פדריקו גרסיה לורקה" (מאמר אינטרנטי)

Protocols – History and Theory, Readings, Issue No. 20

 

----------- (2012): "המאבק לכיבוש הזירה", הכמיהה למימוש עצמי, הוצאת כרמל, ירושלים, עמ' 18-51

----------- (2012): "החזרה לפיוט", הכמיהה למימוש עצמי, הוצאת כרמל, ירושלים, עמ' 110-147.

גיבסון, איאן (2006): לורקה, עם עובד

גרסיה לורקה, פדריקו (1989): משחק הדואנדה ותורתו, תרגמה: רנה ליטוין, ספרית הפועלים

ליטוין רנה (2011): חלום וברונזה, הקיבוץ המאוחד

סארטר, ז'או-פול (1990): "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם", תרגם יעקב גולומב, כרמל, ירושלים

 

Blum, Bilha and Liora Malka (2000): “The Poetics of Silence: Dancing Lorca” in Assaph No.16, pp. 109-134

Blum, Bilha (2005): “¡Silencio, he dicho! Space, Language, and Characterization as Agents of Social Protest in Lorca’s Rural Tragedies” in Modern Drama, 48:1, pp. 71-86

Habermas, Jurgen (1987): The Philosophical Discourse of Modernity, Cambridge, Politi Press

Jameson, Fredric (2002): A Singular Modernity: Essays on the Ontology of the Present, Verso, London & New York

Maslow, Abraham: “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 50, pp. 370-390

 

קריאת חובה:

מחזות: מחזה ללא שם, חתונת הדמים, ירמה, בית ברנרדה אלבה

שירים: "אשת איש בוגדה", "בכי על איגנסיו סאנצ'ס מחיאס"

מאמרים: "משחק הדואנדה ותורתו" ושני מאמרים נוספים עליהם יוחלט בהמשך.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת