חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  גישות באוצרות: בין תאוריה ופרקטיקה
  Curatorial Approaches: Theory and Practice  
0809-3000-01
אמנויות | חטיבה לשיעורי בחירה
סמ'  ב'1400-1800 סמינר ד"ר מאיר תמר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה עוסק במשמעותה של החוויה המוזיאלית ובאפשרויות הגלומות בה. במסגרת הסמינר נסקור, באופן ביקורתי, גישות אוצרותיות שונות, וננתח את אופני הפעולה שלהן והחוויה שהן מייצרות. הסמינר מורכב מסדרת הרצאות וסיורים במוסדות מוזיאליים וחללי תצוגה בקמפוס ובסביבתו הקרובה. במסגרת הסמינר נבחן את מטרותיהן, מבניהן והשפעותיהן של תערוכות מסוגים שונים: תערוכת האמנות (הקוביה הלבנה), התערוכה האינטראקטיבית, התערוכה הלימודית, הגלריה הקהילתית והתערוכה כפלטפורמה (אוצרות לאחר המפנה החברתי). במקביל, נלמד להכיר את התהליך האוצרותי על שלביו השונים: מהקונספט, דרך המחקר ועד לתכנון ולהפקה של תערוכה.

Course description

This seminar explores the meaning of museum experience and the possibilities within it. It provides a critical examination of different curatorial approaches, an analysis of their various functions, and an examination of the experiences they produce. The seminar comprises a series of lectures and visits to local museums and gallery spaces. In this seminar, we will examine the goals, structures, and effects of different types of exhibitions: the art exhibition (the white cube), the interactive exhibition, the educational exhibition, the community gallery and the exhibition as a platform (curating after the social turn). At the same time, students will learn about the curatorial process and its many stages, including conceptualization, research, planning and producing an exhibition

סילבוס מפורט

אמנויות | חטיבה לשיעורי בחירה
0809-3000-01 גישות באוצרות: בין תאוריה ופרקטיקה
Curatorial Approaches: Theory and Practice
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר מאיר תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

גישות באוצרות: בין תאוריה ופרקטיקה

Curatorial Approaches: Theory and Practice

 

יום ה', 14-18

סמסטר ב', תש"ף

 

מסגרת הקורס: סמינר לתואר ראשון

שם המרצה: ד"ר תמר מאיר            

דואר אלקטרוני: mayertamar@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

תאור הקורס:

סמינר זה עוסק במשמעותה של החוויה המוזיאלית ובאפשרויות הגלומות בה. במסגרת הסמינר נסקור, באופן ביקורתי, גישות אוצרותיות שונות, וננתח את אופני הפעולה שלהן והחוויה שהן מייצרות. הסמינר מורכב מסדרת הרצאות וסיורים במוסדות מוזיאליים וחללי תצוגה בקמפוס ובסביבתו הקרובה. במסגרת הסמינר נבחן את מטרותיהן, מבניהן והשפעותיהן של תערוכות מסוגים שונים: תערוכת האמנות (הקוביה הלבנה), התערוכה האינטראקטיבית, התערוכה הלימודית, הגלריה הקהילתית והתערוכה כפלטפורמה (אוצרות לאחר המפנה החברתי). במקביל, נלמד להכיר את התהליך האוצרותי על שלביו השונים: מהקונספט, דרך המחקר ועד לתכנון ולהפקה של תערוכה.

 

This seminar explores the meaning of museum experience and the possibilities within it. It provides a critical examination of different curatorial approaches, an analysis of their various functions, and an examination of the experiences they produce. The seminar comprises a series of lectures and visits to local museums and gallery spaces. In this seminar, we will examine the goals, structures, and effects of different types of exhibitions: the art exhibition (the white cube), the interactive exhibition, the educational exhibition, the community gallery and the exhibition as a platform (curating after the social turn). At the same time, students will learn about the curatorial process and its many stages, including conceptualization, research, planning and producing an exhibition.

דרישות הקורס:

 1. הנוכחות בשיעורים ובסיורים הינה חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל להגיש עבודה מסכמת (ציון 240).
 2. קריאת חומר הקריאה הנלווה לקורס, הגשת שלושה דוחות קריאה, והשתתפות בדיונים
 3. עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי:

דוחות קריאה – 30%

עבודה מסכמת – 70%

פירוט המפגשים:

 1. 19.3.2020 - מבוא לסמינר
 2. 26.3.2020 - גישות באוצרות: בין משמוע לתיווך
 3. 2.4.2020 - הקובייה הלבנה - תיאוריה
 4. 23.4.2020 - הקובייה הלבנה – פרקטיקה (ביקור במוזיאון תל אביב)
 5. 30.4.2020 - התערוכה האינטראקטיבית – תיאוריה
 6. 7.5.2020 - התערוכה האינטראקטיבית – פרקטיקה (ביקור במוזיאון הטבע)
 7. 14.5.2020 - התערוכה הלימודית – תיאוריה
 8. 4.6.2020 - התערוכה הלימודית – פרקטיקה (ביקור בבית התפוצות)
 9. 11.6.2020 - אוצרות קהילתית – תיאוריה
 10.  18.6.2020 - אוצרות קהילתית – פרקטיקה (ביקור בגלריה קו 16)
 11.  25.6.2020 - התערוכה כפלטפורמה – תיאוריה
 12.  28.6.2020 - התערוכה כפלטפורמה – פרקטיקה (ביקור בגלריה האוניברסיטאית)

חומרי קריאה נבחרים:

 • דרורית גור אריה (עורכת), מוזיאון: ערך שימוש, רסלינג, 2014
 • דרורית גור אריה, "אוצר יוצר יוצר: אוצרות במרחב"
 • בוריס גרויס, "על האוצרות" מתוך: כח האמנות, פיתום, תל אביב, 2009, עמ' 51-61.
 • מריה לינד, "האוצרותי" (The Curatorial)
 • גדעון עפרת, "אוצרות היא קיר ותשוקה"
 • רחל שליטא, "המוזיאון כסביבה לימודית-חינוכית," בתוך: חוויה במוזיאון-תצוגה כמרחב למידה וגילוי, סל תרבות ארצי-החברה למתנ"סים,2001, ע"מ 61-81.

 

 • Tony Bennett, “The Exhibitionary Complex,” New Formations 4 (Spring 1988), pp. 73-102.
 • Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”
 • Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, 2012
 • Carol Duncan, Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, London and NY: Routledge, 1995.
 • John H. Falk &. Dierking, D.L. The Museum Experience, Washington DC. Whalesback books, 1992.
 • Eileen Hooper Greenhill, “What is a Museum?” Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge, 1992, pp. 1-22.
 • Ivan Karp and Steven D. Lavine, eds., Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, Washington and London: Smithsonian Press, 1991.
 • Jean-Paul Martinon, “Thesis in the Philosophy of Curating,” The Curatorial, A Philosophy of Curating, 2013.
 • Brian O'Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, California: University of California Press, 2000.
 • Paul O'Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), MIT, London, 2012.

 

חומרי קריאה נוספים יינתנו במהלך הסמינר.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת