חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19
  Introduction to Modern Art: 19th Century Art  
0809-1569-01
אמנויות | חטיבה לשיעורי בחירה
סמ'  א'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר מאיר תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יבחן באופן ביקורתי את התמורות וההתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה-19 והקשר ביניהן ובין הולדתו של המוזיאון המודרני. "המאה ה-19 הארוכה" מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, ולצידם תהפוכות באופני התצוגה והצריכה של אמנות, ע"י קהלים הולכים וגדלים. הקורס יתחקה אחר השינויים הללו, מהקמתו של ה"סלון" במאה ה-18 והפיכתם של אוספים מלכותיים שהיו נגישים רק לאצולה לנחלת הקהל הרחב, ועד למוזיאון המודרני ולהולדתה של ה"קוביה הלבנה" במאה ה-20. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות ואופני תצוגה, כמו גם לנתח אותם תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

Course description

This course provides a critical survey of the major developments in nineteenth-century art and their relationship with the birth of the modern museum. “The long nineteenth century” is characterized by frequent stylistic transformations, as well as shifts in modes of display and consumption of art by growing publics. This course follows these shifts, from the invention of the Salon in the 18th century, to the birth of the “White Cube” in the 20th century. In this class, students will learn to identify and describe works of art, analyzing them by making use of both visual and textual sources.

סילבוס מפורט

אמנויות | חטיבה לשיעורי בחירה
0809-1569-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19
Introduction to Modern Art: 19th Century Art
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מאיר תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני

Introduction to Nineteenth Century Art and the Birth of the Modern Museum

 

יום ה', 14-16

סמסטר א', תש"ף

 

מסגרת הקורס: קורס מבוא לתואר ראשון

שם המרצה: ד"ר תמר מאיר                

דואר אלקטרוני: mayertamar@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל

תאור הקורס:

קורס זה יבחן באופן ביקורתי את התמורות וההתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות המאה ה-19 והקשר ביניהן ובין הולדתו של המוזיאון המודרני. "המאה ה-19 הארוכה" מתאפיינת בשינויים סגנוניים רבים ותכופים, ולצידם תהפוכות באופני התצוגה והצריכה של אמנות, ע"י קהלים הולכים וגדלים. הקורס יתחקה אחר השינויים הללו, מהקמתו של ה"סלון" במאה ה-18 והפיכתם של אוספים מלכותיים שהיו נגישים רק לאצולה לנחלת הקהל הרחב, ועד למוזיאון המודרני ולהולדתה של ה"קוביה הלבנה" במאה ה-20. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות ואופני תצוגה, כמו גם לנתח אותם תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

 

This course provides a critical survey of the major developments in nineteenth-century art and their relationship with the birth of the modern museum. “The long nineteenth century” is characterized by frequent stylistic transformations, as well as shifts in modes of display and consumption of art by growing publics. This course follows these shifts, from the invention of the Salon in the 18th century, to the birth of the “White Cube” in the 20th century. In this class, students will learn to identify and describe works of art, analyzing them by making use of both visual and textual sources.

 

דרישות הקורס:

 1. הנוכחות בשיעורים הינה חובה. סטודנט שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).
 2. קריאת חומר הקריאה הנלווה לקורס
 3. בחינה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי:

בחינה מסכמת – 100%

 

ספר מרכזי לקורס:

 • Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, P. Wood and J. Gaiger, Blackwell Publishing LTD, 2005 (AiT)

 

 

 

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון, 31.10.2019: מבוא לקורס + חדר הפלאות

 

מפגש שני, 7.11.2019: רוקוקו והקמת הסלון

 • Thomas Crow, “Diderot’s Salons: Public Art and the Mind of the Private Critic”, in: Diderot on Art I, Yale University Press, 1995, pp. ix-xix.
 • Denis Diderot, “Section on Composition in which I hope I’ll talk about it”, in: Diderot on Art I, Yale University Press, 1995, pp. 220-232.

 

מפגש שלישי, 14.11.2019: ניאוקלאסיקה ומוזיאון הלובר

 • Johann Joachim Winckelmann, “from Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture”, In: Art in Theory 1648-1815, An Anthology of Changing Ideas, eds. C. Harrison, P. Wood and J. Gaiger, Blackwell Publishing LTD, 2001, pp. 450-456.
 • Andrew McClellan, “Introduction” and “The Revolutionary Louvre,” in: Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris, Berkeley: University of California Press, 1999, pp. 1-12, 91-123

 

מפגש רביעי, 21.11.2019: ז'אק-לואי דוד וחדשנות בהצגת ציור היסטורי

 • Jacques-Louis David, “The Painting of the Sabines” (1799), In: AiT 1648-1815, pp. 1119-1125.
 • Wolfgang Kemp, “The Theater of Revolution: A New Interpretation of Jacques-Louis David’s Tennis Court Oath,” in: Visual culture: images and interpretations, Norman Bryson, Michael Ann Holly and Keith Moxey (eds.), Wesleyan University Press, 1994, pp. 202-227.

 

מפגש חמישי, 28.11.2019: ז'ריקו ויצירה מחוץ לממסד האמנותי

 • Théodore Géricault, “on Genius and Academies” (1822-24), In: AiT 1815-1900, pp. 23-26.
 • Jean Auguste Dominique Ingres, “from notebooks and letters” (1813-1821), In: AiT 1648-1815, pp. 1169-1172. And: “from notebooks” (1820-1848), and “Opinions on the Salon and the Patronage of Art” (1848-1849), In: AiT 1815-1900, pp. 183-185, pp. 468-471.

 

מפגש שישי, 5.12.2019: הרומנטיקה וקהליה החדשים

 • Eugène Delacroix, “on Romanticism, from Journals 1822-4,” In: AiT 1815-1900, pp. 26-30.
 • Charles Baudelaire, Selections from “the Salon of 1846” (“To the Bourgeois”; “What is the Good of Criticism?”; “What is Romanticism?”; “On Colour”; “Eugène Délacroix”), in: Art in Paris, 1845-1862, pp. 41-68.

 

מפגש שביעי, 12.12.2019: אמנות אנגלית והמוזיאון הלאומי הבריטי

 • John Constable, “Four Letters to John Fisher”, (1821-1824), “Introduction to English Landscape” (1833), and “from Discourses” (1836), In: AiT, 1815-1900, pp.117-120, pp. 127-134.
 • Carol Duncan, “From the Princely Gallery to the Public Art Museum: the Louvre Museum and the National Gallery, London,” in: Civilizing RitualsInside Public Art Museums, New York: Routledge, 1995, pp. 21-47.

 

מפגש שמיני, 19.12.2019: ריאליזם והעכשווי

 • Eugène Delacroix, “on Realism and Naturalism 1849-60”; Max Buchon, “on Courbet’s Stonebreakers and Burial at Ornans, 1850”; Champfleury, “The Burial at Ornans; 1851/61”, Gustave Courbet, “Statement on Realism 1855” and “Letter to Young Artists 1861,” in: AiT 1815-1900, pp. 356-370, 372-3, 402-404.
 • Charles Baudelaire, “The painter of Modern Life”, In: The painter of modern life and other essays, translated and edited by Jonathan Mayne. London: Phaidon Press, 1995, pp. 1-41.

 

מפגש תשיעי, 26.12.2019: מאנה וסלון הדחויים

 • Various Authors, “on the Salon des Refusés 1863”, In: AiT, 1815-1900, pp. 509-514.
 • Eduard Manet, “Reasons for Holding a Private Exhibition” (1867), In: AiT 1815-1900, pp. 519-520.
 • Émile Zola, “Edouard Manet”, In: AiT 1815-1900, pp. 554-565.

 

מפגש עשירי, 2.1.2020: התערוכות האימפרסיוניסטיות

 • Richard Shiff, “Defining “Impressionism” and the “Impression”, in: Cézanne and the End of Impressionism, pp. 14-20.
 • Jules-Antoine Castagnary, “The Exhibition on the Boulevard des Capucines”; Georges Rivière, “The Exhibition of the Impressionists (No. 1)”, (1877), In: AiT, 1815-1900, pp. 572-573, 593-596.
 • Patricia Mainardi, “Independents and Independence” in: The End of the Salon: Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge University Press 1993, pp. 119-128.

 

מפגש אחד-עשר, 9.1.2020: The dealer-critic system

 • Patricia Mainardi, “The Republic of the Arts” in: The End of the Salon: Art and the State in the Early Third Republic, Cambridge University Press, 1993, pp. 129-150.
 • Pierre August Renoir, “The Society of Irregularists”, in: AiT, 1815-1900, pp. 855-856.

 

מפגש שנים-עשר, 16.1.2020: המוזיאון המודרני והקובייה הלבנה

 • Brian O'Doherty, “Introduction”, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, California: University of California Press, 2000, pp. 7-12.
 • Karsten Schubert, “Modes of Display”, in: The Curator's Egg, 2009, pp. 134-142.

 

מפגש שלושה-עשר, 23.1.2020: המוזיאון ללא קירות + על חורבותיו של המוזיאון

 • Douglas Crimp, “On the Museum’s Ruins,” in: On the Museum’s Ruins, Cambridge, MA: MIT Press, 1993, pp. 44-64.
 • Rosalind Krauss, "Postmodernism's Museum without Walls", In: Thinking about exhibitions, Eds. Ferguson. W. Bruce, Greenberg, Reesa & Sandy Nairne, London: Routledge, 1996, pp. 341-348.

קריאת רקע:

 • Andre Malraux, “The Museum without Walls”, in: The Voices of Silence, transl. by Stuart Gilbert, Garden City: Doubleday, 1956, pp. 13-131.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת