חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חקר השיח הכיתתי ככלי רפלקטיבי בהוראה
  Classroom Discourse Analysis As a Reflectine Tool for Teachers  
0769-7003-01
חינוך
סמ'  א'1400-1600105 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר נץ הדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נחקור את כיתות בית הספר כאתרים של הוראה, למידה ופעילויות אחרות. נלמד על דפוסי השיח הרווחים בכיתה ונבחן כיצד דפוסים אלה משפיעים על האינטראקציה בכיתה, מעודדים או מעכבים חשיבה מקורית ויצירתית ומזמנים או מעכבים הזדמנויות ללמידה. במהלך הקורס הסטודנטיות/ים יתנסו בניתוח תמלילים של שיח כיתתי, תוך יישום מושגים מן הספרות המחקרית. הקורס מעניק כלים מעשיים חשובים לכל העוסקות/ים או המתעתדות/ים לעסוק בהוראה.
Course description
In this course we will investigate the classroom as a site of teaching, learning, and other activities. The students will become acquainted with prevalent classroom discourse patterns and see how these patterns affect interaction, encourage or inhibit creative thinking, and create or limit learning opportunities. During the course, the students will analyze transcriptions of classroom discourse. The course provides practical reflective tools for teachers and teachers to be.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת