חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניהול כיתה כקבוצה חברתית
  The Inanagement of Classis As Social Group                                                           
0769-7001-02
חינוך
סמ'  ב'0830-1000309שרת - מדעי החינוךשיעור ות גב' פן לאה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במהלך הקורס יסקרו המאפיינים והתהליכים המרכזיים המתרחשים בכתה כקבוצה חברתית, כדוגמת: שלבים בהתפתחות של קבוצה, נורמות התנהגות, תפקידים בקבוצה, קונפליקטים ועוד, מתוך הבנה שהללו קשורים להתנהגות של הקבוצה ושל הפרטים שבה, וליחסי הגומלין בין התלמידים והמחנכים. מטרת הקורס לפתח מודעות בקרב המחנכים למשמעויות ולהשלכות של המאפיינים והתהליכים הללו לניהול כתה וליצירת אקלים בטוח, תוך הדגשת האחריות של המחנכים לתפקד כ'מבוגר משמעותי' שמסוגל מחד, להציב גבולות ומאידך, להיות אמפתי ולתת מענה לצרכים של התלמידים.
 
Course description
The course explores classroom dynamics while addressing the class as a social group. Group theory helps to analyze the class climate in terms of the behavioral norms, conflicts in class, roles in the group and other factors that influence the interaction between the participants in the group: pupils and teacher. The course aims to develop the students' awareness to the importance of class management in terms of creating a safe and motivating climate for learning as well as teaching. Also, the students will discuss the meaning of creating a meaningful position as teachers in the classroom which emphasize caring and empathy as well as the ability to draw the lines of accepted behavior in the class.
 
סילבוס מפורט

חינוך
0769-7001-02 ניהול כיתה כקבוצה חברתית
The Inanagement of Classis As Social Group
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' פן לאה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת