חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ממורה מתחיל לפרופסיונאל: מחשבות על התפתחותם המקצועית של מורים
  From a beginning teacher to a professional  
0769-2002-01
חינוך
סמ'  ב'1400-1600111 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר תמיר ערן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יסקור את הגורמים השונים המשפיעים ומעצבים את התפתחותם המקצועית של מורים במהלך שלב הכשרת מורים ובמהלך שנותיהם הראשונות בביה״ס. מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים מקום לחלוק חוויות ולגבש הבנות על דמותם כמורים ופרופסיונאלים לאור מה שנחשפו אליו בבתי ספר בהם הוצבו ולאור דיון בסוגיות דומות שעולות בספרות , במיוחד תוך התבססות על קריאות וגישות מגוונות הדנות בחשיבות גורמים שונים בהתפתחות המקצועית של מורים בשלוש השנים הראשונות שלהם בתפקיד. חלק מהנושאים בהם נדון כוללים: גורמים המעצבים את הבחירה בהוראה, שלבים בהתפתחות הקריירה של מורים, גורמים בהצלחת תהליך ההכשרה וההתמחות,, סביבת ותרבות בית הספר, תרבות מקצועית של מורים, חשיבות המנטורינג, חשיבות מנהל בית הספר, בעיית ואתגר הנשירה ונושאים נוספים.
 
Course description
The course will review the various factors that shape the professional development of teachers during their first years on the job. The aim is to provide students a space to share their experiences and develop understandings about their role as professional teachers in light of what they have been exposed to as interns at their schools and based on readings and perceptions regarding the professional development of teachers discussed at class. Among other things, we will discuss the following topics: the factors shaping teacher's decision to become teachers, stages in the professional development of teachers, the importance of school environment and professional culture, the importance of mentoring, the significant role of the school administration, and the challenge of improving teacher recruitment retention and overall quality.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת