חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות יסוד במחשבת החינוך
   
0769-1014-01
חינוך
סמ'  א'0830-1000410 שרתשיעור ות פרופ פרוגל שי ישראל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא הכרת מספר רעיונות מרכזיים מתולדות מחשבת החינוך, שיכולים לסייע לסטודנטים לגבש תפיסה חינוכית כמחנכים לעתיד. הקורס יעסוק במספר שאלות יסוד במחשבת החינוך: מהו חינוך? מיהו המחנך/ת הרצוי/ה? כיצד כדאי לנהל דיאלוג בין מורים לתלמידים? מהו מקומו של החינוך בחברה ובתרבות? נדון במהלך הקורס במספר עמדות מרכזיות מתולדות מחשבת החינוך שמתייחסות לשאלות אלה, ולצדן נדון במספר מאמרים בני זמננו, שעוסקים בסוגיות אלה בישראל של ימנו.
Course description
The goal of the course is learning certain central ideas of the philosophy of education which can help the students formulating their own educational view. The course will consider some basic questions in educational thinking: What is education? Who is the appropriate educator? How to make dialogue with students? What is the role of education in society and culture? During the course, we will discuss some philosophical views concerning these questions, and also some contemporary articles on these issues in Israel today.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת