חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפות ואוריינות בהקשרי חינוך וחברה: הלכה ומעשה
  Languages & Literacy in Educational & Social Contexts  
0769-1005-01
חינוך
סמ'  ב'1800-2000432 שרתשיעור ות פרופ ענבר עפרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הלמידה הבית-ספרית היא הקניית ידע ספציפי במקצועות הלימוד השונים, כאשר אחד מהם הוא תחום הלשון. אולם, השפה איננה רק עוד תחום דעת הנלמד כמקצוע ייחודי, אלא שהיא נוכחת בכל מקצוע ומקצוע: מצד אחד היא מהווה תשתית להבנת החומר הנלמד ולרכישת הידע; ומצד שני היא מאפשרת את הפקתו של ידע זה תוך קישורו לידע קודם. לפיכך אחד האתגרים החשובים עמם מתמודדים מורים בכל מקצועות הלימוד היא לפתח בקרב בתלמידים ידע אורייני להבנתם והפקתם של טקסטים לימודיים שיאפשר להם גישה לתחומי הדעת השונים. קורס זה יתמקד לפיכך בהבנת מאפייני השפה הבית ספרית, הקשים שחווים תלמידים בהתמודדות עמה והאמצעים לפיתוח היכולות האורייניות בכיתה.כל זאת בהקשר הרב-לשוני המאפיין את החברה הישראלית.
 
Course description
One of the main aims of schooling is providing students with specific knowledge in a range of topics, one of which is language. Nevertheless, language is not just another subject matter, but rather an area that exists in each and every curricular subject, for language serves as a basis for acquiring knowledge and understanding the learning materials, and allows production of this knowledge linked to previous knowledge. One of the challenges teachers in all content areas face is how to make content accessible to a variety of student populations, to enable literate reading and production. This course will focus on the aspects which characterize school language and illustrate means for enhancing and developing literacy in the classroom against the backdrop of the multilingual Israeli context.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת