חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חשיבה יצירתית וחיפוש מעבר לפנס
  Creative Thinking and Searching Beyond  
0757-4324
חינוך
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800328 שרתשיעור ות ד"ר גינת דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חשיבה יצירתית חשובה בכל תחום, כולל מתמטיקה ומדעים. המרכיב היסודי של חשיבה יצירתית הוא השחרור מקיבעונות, מבקרה הדוקה ומהתקדמות בנתיבים שגרתיים. שחרור זה בא לידי ביטוי בין השאר בניסיונות התקדמות חדשים, לא מבוקרים, שרובם לא אפקטיביים, אך מיעוטם כן עשויים להועיל. הקורס יעסוק בניסיונות התקדמות ונתיבים כאלה, ובאופן ההתקדמות בהם להשגת המטרות הרצויות.
דרישות הערכה: עבודות בית שוטפות, הצגות של מיני-שיעורים, עבודה עצמית מסכמת בשיעור האחרון.

Course description
Creative thinking is important in any domain, including those of mathematics and sciences. The main component of creative thinking is the avoidance of impasses and tight control. This occurs during uncontrolled attempts of novel search directions. Many such directions may be unfruitful, yet some may be illuminating and effective. The course will focus on following such directions, while trying to bypass recurring impasses.
Evaluation: homework assignments, mini-lesson presentations, concluding class assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת