חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חשיבה מתמטית דרך משחקים א'
  Mathematical Thinking Via Mathematical Games                                                         
0757-4105
חינוך
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600309שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר גינת דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חשיבה מתמטית היא ביסודה התמודדות המובילה לגילוי קשרים חבויים במהלך פתרון בעיה. משחקים מעוררים מוטיבציה ואתגר, ומוסיפים מימד ייחודי של תחרות ותכנון. כדי לענות על שאלות כגון "מה המהלך שיוביל אותי לעמדה טובה יותר? ומהי האסטרטגיה שעלי לנקוט כדי לנצח?" מחפש השחקן קשרים חבויים, תוך לימוד ויישום עקרונות מתמטיים בסביבה 'צבעונית' המחזקת את האינטואיציה. הקורס יתמקד במרכיבים בסיסיים של חשיבה מתמטית (משאבים, דרכי חיפוש, בקרה ואמונה) ובשימוש במשחקים לפיתוח חשיבה מתמטית.
דרישות הערכה: עבודות בית שוטפות, הצגות של מיני-שיעורים, עבודה עצמית מסכמת בשיעור האחרון.

Course description
Mathematical thinking involves unfolding of hidden patterns. Mathematical games arouse enthusiasm and present colorful challenge. In order to answer questions such as “what is my best move?” and “what is the winning strategy?” problem-solvers look for hidden patterns in an appealing environment that enhances intuition. The course will focus on fundamental components of mathematical thinking, through the environment of mathematical games.
Evaluation: homework assignments, mini-lesson presentations, concluding class assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת