חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  גיאוגרפיה של המזרח התיכון
  Geography of Modern Middle East  
0691-2292-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200120 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לגיאוגרפיה של המזרח התיכון

 

 

מעקב שיטתי מתמשך אחר המתחולל במרחב המזרח תיכוני מאז שנות השבעים של המאה הקודמת מגלה שהאזור נתון בתהליכי שינוי בתחומי חיים שונים. ניסיון לעמוד על טבעם ולברר, האם השינויים הללו קוסמטיים בלבד או מהותיים, מחייב הכרה והבנה של המאפיינים המבניים הבסיסיים של האזור, בתחומים הגיאוגרפי, החברתי, הכלכלי, הפוליטי  והתרבותי .

 

הקורס סוקר ומנתח חלק מאותם מאפיינים מבניים מרכזיים של המרחב המזרח תיכוני ובוחן  באמצעות כלים תיאורטיים את טבעם של תהליכי השינוי המתרחשים בהם בעת המודרנית המאוחרת.

 

חובות הקורס:

 

עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

 

דרישות קדם :

 

אין
Course description

Geographic perspectives of the Middle East  (0691229201)
Syllabus: The course will focus on environmental, cultural and political foundations of the modern Middle East . We will pay attention to geographic perspectives such as, the natural resources of the region, and to  ideas diffusion through the region over time. Selected regional issues will be addressed, such as population growth and diversity (ethnicity, religion, economic situation), economic dimensions of oil, management of environmental problems such as water scarcity and the region as a part of global processes.

 

Prerequisite: None

 

Grade: exam: 100%

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1