חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כלכלה תרבות ושיווק לסין
  Modern Economy, Business Culture, and Marketing to China  
0687-2482-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1000-1200278 גילמןשיעור מר כ"ץ וולובלסקי ארז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בניתוח שתים מהכלכלות המובילות בעולם: הכלכלה הסינית והכלכלה היפנית. יושם דגש על מאפייני כל כללכה, ועל יחסי הכלכלות הללו עם מדינות ויבשות אחרות.

במהלך הקורס נשים נלמד כיצד הפכו הכלכלות הללו למובילות, מול אתגרים הן עומדות ומה צפוי העתיד לכל אחת.

חובות הקורס והרכב הציון:

מבחן סופי 90%

נוכחות , קריאת החומר והשתתפות בכיתה 10%

 

Course description

The course will be divided into three parts:

The first part will deal with the Chinese economy since 1949; we will analyze how China became a major force in the global economy, how it grew and developed during the last three decades and its position in the global world economy, including its relations with other major players in the global economy.

The second part will deal with major and unique features of the Chinese Business Culture, its characteristics and how to get ready to work in China.

The last part will teach different marketing approaches and strategies when a company plans to start working in the Chinese market.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2482-01 כלכלה תרבות ושיווק לסין
Modern Economy, Business Culture, and Marketing to China
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר כ"ץ וולובלסקי ארז

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: כלכלת סין ויפן בעידן המודרני

שם המרצה: מר ארז כץ וולובלסקי

 

 

מטרות הקורס:

 

הקורס יעסוק בניתוח שתים מהכלכלות המובילות בעולם: הכלכלה הסינית והכלכלה היפנית. יושם דגש על מאפייני כל כללכה, ועל יחסי הכלכלות הללו עם מדינות ויבשות אחרות.

במהלך הקורס נשים נלמד כיצד הפכו הכלכלות הללו למובילות, מול אתגרים הן עומדות ומה צפוי העתיד לכל אחת.

 

נושאי הקורס:

 

מספר שיעור

נושא השיעור

פרטי קריאה רלוונטיים

1

מבוא:

מיקומה ותפקידה של דרום מזרח אסיה בכלכלה העולמית . מדינות מובילות, נפחי מסחר של מדינות בולטות, הסכמים איזורים בולטים, יחסים כלכליים עם מדינות המערב.

 

Dent, C. M. (2016). East Asian Regionalism. Routledge. Ch.5 & Ch.6 חובה

 

 

 

2

אירועים בולטים בכלכלת סין מ 1949

היבטים כלכליים וארועים בולטים מאז 1949.  

כלכלה סוציאליסטית בסין, הקולקטיביזציה, הזינוק הגדול קדימה והרעב הגדול (1958--1960).

מהפיכת התרבות (1966--1976) .

והמהלכים שהוביל דנג סיאו (4 הרפורמות).

 

 

Meisner, M. J. (1996). The Deng Xiaoping era: An inquiry into the fate of Chinese socialism, 1978-1994 (pp. 209-219). New York: Hill and Wang. חובה

 

 

3

יחסי מסחר וכלכלה של סין וישראל

 

היבטים הכלכליים ביחסי סין & ישראל (החל משנת 1992, האינטרסים להתקרבות, מאפיינים, הבעיות, האתגרים ומבט לעתיד)

 

Aron, S. H. A. I. (2011). Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future     Prospects. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol, 5(2). חובה

 

 

4

יחסי מסחר וכלכלה של סין וארה"ב

 

היבטים הכלכליים ביחסי סין & ארה"ב (תחילת היחסים, הסיבות לקרבה, מאפיינים, בעיות, האתגרים ועתיד היחסים)

 

 

 

                                     

Friedberg, A. L. (2005). The Future of US-China Relations: Is Conflict Inevitable?. International security, 30(2), 7-45.

 

 

5

היבטים כלכליים ביחסי מסחר וכלכלה של סין ואירופה : מאפיינים, בעיות, אתגרים. דג

 

Shambaugh, D., Sandschneider, E., & Hong, Z. (Eds.). (2007). China-Europe relations: perceptions, policies and prospects. Routledge

Ch.10 & Ch.11

                                             

6

היבטים כלכליים ביחסי מסחר וכלכלה של סין ואפריקה

 

 

Taylor, I. (2006). China's oil diplomacy in Africa. International affairs, 82(5), 937-959.

 

 

7

נזקים סביבתיים כתוצאה מפיתוח כלכלי

 

Matus, K., Nam, K. M., Selin, N. E., Lamsal, L. N., Reilly, J. M., & Paltsev, S. (2012). Health damages from air pollution in China. Global environmental change, 22(1), 55-66.

 

8

 בסין e-commerce   

סקירה על התעשייה. שחקנים עיקריים, היקפי הסחר, דרכי ההשתלבות האפשריים

Loh, P. (2005). E-marketing to China: A Cultural Approach. Knowledgeworks Consultants.

 

 

9

סקירה על כלכלת יפן

החל מסוף המאה ה-19' (תקופת מיג'יי), שנות ה-30 וה-40, מלח"ע ה-2, הכיבוש האמריקאי, כיצד הצליחה יפן להתאושש מהכיבוש, תאגידי הענק , ההאטה של שנות ה-90', מאפייני הכלכלה

Mosk, C. (2007). Japanese economic development: markets, norms, structures. Routledge.

עמודים: 93-109 / 223-231 / 204-206 – 231-238 – 118-122

 

 

10

יחסי מסחר וכלכלה של יפן וישראל

סקירה של יחסי הכלכלה של יפן וישראל בחלוקה לעשורים החל מתחילת שנות ה-50. ענפי מסחר עיקריים, אילו מוצרים נסחרים בין המדינות, נפחי המסחר, פוטניצאל הסחר בין המדינות,  גורמים משפיעים על יחסי המסחר בין המדינות.

 

Feiler, Gil. "Arab Boycott." The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East. Ed. Avraham Sela. New York: Continuum, 2002. pp. 54-57

 

 

                                                                 

11

 

 

 

 

 

 

 

יחסי מסחר וכלכלה של יפן וארה"ב

 

ענפי מסחר עיקריים, אילו מוצרים נסחרים בין המדינות, נפחי המסחר, פוטניצאל הסחר בין המדינות,  גורמים משפיעים על יחסי המסחר בין המדינות.

 

 

 

 

 

Rachel McCulloch. "Assessubg U.S. Bilateral Trade Policy Disputes." Ed. Robert E. Baldwin. N.p., n.d. Web. 21 Oct. 2016.  

http://www.nber.org/chapters/c5854.pdf

 

 

12

יחסי מסחר וכלכלה של יפן ואירופה

 

ענפי מסחר עיקריים, נפחי המסחר עם מדינות בולטות ביבשת, פוטניצאל הסחר,  גורמים משפיעים על יחסי המסחר.

 

 

 

"Europe to Japan M&A Register." Europe to Japan M&A Register. N.p., n.d. Web. 22 Oct. 2016     http://eu-japan.com/investment/europe-to-japan/

 

 

13

חברות יפניות בולטות בשווקים בינ"ל

שמות של חברות יפניות בולטות בשוק הבינ"ל, ניתוח היתרונות של החברות והסיבות להצלחתן העסקית.

 

Wong, Kristie. "Top 10 Largest Japanese Companies in the World." Web log post. N.p., 14 Apr. 2015. Web. 22 Oct. 2016 http://blog.btrax.com/en/2015/04/14/2015-top-10-largest-japanese-companies-in-the-world/

 

 

 

 

הרכב הציון:

שם המטלה / בחינה

אחוז מהציון הכולל

מבחן ביניים

מבחןמסכם                                    

20%

70%

נוכחות, השתתפות וקריאת החומר

10%

 

 

סה"כ

100%

 

ביבליוגרפיה

 

 

 

Aron, S. H. A. I. (2011). Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future     Prospects. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol, 5(2).

Dent, C. M. (2016). East Asian Regionalism. Routledge.‏

Europe to Japan M&A Register." Europe to Japan M&A Register. N.p., n.d. Web. 22 Oct. 2016     http://eu-japan.com/investment/europe-to-japan/

Feiler, Gil. "Arab Boycott." The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East. Ed. Avraham Sela. New York: Continuum, 2002. pp. 54-57

Friedberg, A. L. (2005). The Future of US-China Relations: Is Conflict Inevitable?. International security, 30(2), 7-45.

http://www.nber.org/chapters/c5854.pdf

Loh, P. (2005). E-marketing to China: A Cultural Approach. Knowledgeworks Consultants.

Matus, K., Nam, K. M., Selin, N. E., Lamsal, L. N., Reilly, J. M., & Paltsev, S. (2012). Health damages from air pollution in China. Global environmental change, 22(1), 55-66.

Meisner, M. J. (1996). The Deng Xiaoping era: An inquiry into the fate of Chinese socialism, 1978-1994 (pp. 209-219). New York: Hill and Wang

Mosk, C. (2007). Japanese economic development: markets, norms, structures. Routledge.

Rachel McCulloch. "Assessubg U.S. Bilateral Trade Policy Disputes." Ed. Robert E. Baldwin. N.p., n.d. Web. 21 Oct. 2016.  

Shambaugh, D., Sandschneider, E., & Hong, Z. (Eds.). (2007). China-Europe relations: perceptions, policies and prospects. Routledge

Taylor, I. (2006). China's oil diplomacy in Africa. International affairs, 82(5), 937-959.

Wong, Kristie. "Top 10 Largest Japanese Companies in the World." Web log post. N.p., 14 Apr. 2015. Web. 22 Oct. 2016 http://blog.btrax.com/en/2015/04/14/2015-top-10-largest-japanese-companies-in-the-world/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת