חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לתולדות יפן ותרבותה
  Introduction to Japan and its Culture                                                                
0687-1002-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600223גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צרפתי ליאורה רבק
סמ'  ב'1400-1600223גילמן - מדעי הרוחשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר


באלפיים השנה האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה, אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית ולאחד מהכוחות במרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר תרמו לה, את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו את ההיסטוריה של יפן.
חובות הקורס: השתתפות בשיעור ובתרגול, הגשת מטלות בתרגול ומבחן בסוף כל סמסטר. ללא ציון עובר בסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון בקורס.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים : מועד א' 6.2.18 שעה 9:00    מועד ב'   4.3.18 שעה 16:00  
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

In the past two thousand years, the people living in the Japanese islands have turned from segregated tribes into a strong kingdom that transformed into a modern military empire and one of the driving forces of the world’s economy and culture. In this course we will survey the processes that occurred in Japan from the ancient period until after the Second World War. We will focus on cultural, social, and political features and will discuss the uniqueness of Japanese culture and the various influences that contributed to it. We will explore the social structures that formed each historic period and the forces that shaped the history of Japan.
Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת