חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20
  Intoroduction to Literary Theory  
0680-1112-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור פרופ גלוזמן מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יציע סקירה היסטורית ותמטית של התיאוריה במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת. נלמד רבים מן הזרמים שהשפיעו על מחשבת הספרות והתרבות כגון פורמליזם, פסיכואנליזה, מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פמיניזם, תיאוריה קווירית, ושיח טראומה. נתוודע להוגים והוגות מרכזיים ולאופנים השונים והמשתנים שבהם הם הבינו את המעשה הספרותי.

Course description
This course will introduce the main trends and movements in literary theory of the 20th century. Historical in it approach, the course will sketch out the evolution of literary theory from its beginning in Russian formalism, new criticism and structuralism to subsequent post-structuralist theories such as deconstruction, post-colonialism and queer theory.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-1112-01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20
Intoroduction to Literary Theory
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גלוזמן מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת