חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מזשיר: מונחי יסוד בשירה
  Elements of Poetry  
0680-1005-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200326 גילמןשיעור ד"ר אולמרט דנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבואי המקנה כלים ומושגי יסוד לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. הקורס מתמודד עם השאלות הבאות: מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה שירים מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם? מטרת הקורס להכשיר את תלמידיו להעמיד פרשנות עצמאית ומנומקת לשירים.

חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס. חובת נוכחות. חובת הגשת עבודות ובחינה בע"פ.

Course description

An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

The requirements: actively participating in class; An oral exam, writing two short paper during the semeter, writing a final exam at the end of the semester.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-1005-01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה
Elements of Poetry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אולמרט דנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת