חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יהודים מואשמים בשיתוף פעולה ? "משפטי שואה" באירופה ובישראל
  The Trials of "jewish Collaborators" in Europe and Israel  
0677-1266-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'0800-1000281 גילמןשיעור ד"ר שטאובר רוני
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס לדון במשפטים, ראשית באירופה אחרי המלחמה ובהמשך בארץ , של יהודים שהואשמו בשיתוף פעולה עם הנאצים בזמן המלחמה. הדיונים יתמקדו בניסיון לבחון את האופנים השונים בהם השתקפה תודעת השואה במשפטים אלה ובשינויים שחלו בה.  בחלקו הראשון של הקורס נעסוק במשפטים של יהודים שהואשמו, בעיקר על ידי ניצולי שואה אחרים, בשיתוף פעולה עם הגרמנים בגטאות ובמחנות. משפטים אלה התקיימו על בסיס  החוק  "לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם". נדון בנסיבות המיוחדות בישראל בראשית שנות ה-50 שעוררו את הכנסת לחוקק את החוק וכן במשמעויותיו הערכיות של החוק שהופנה בעיקר נגד יהודים. פרק מרכזי של הסמינר יוקדש ל"משפט קסטנר", שעורר בפעם הראשונה בארץ דיון ציבורי נוקב על תגובתם של היהודים בשואה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description
 
The Trials of "Jewish Collaborators" in Europe and Israel
The focus of this course is on trials first in Europe after the war, and thereafter   in Israel of  Jews who were accused of being Nazi collaborators. By analyzing these legal proceedings we will seek to comprehend changes in Holocaust consciousness in Israel. The trials were based on the Nazis and Nazi Collaboration (Punishment) Law enacted by the Knesset in 1950. We will discuss the special circumstances prevailing in Israel in the early 1950s that prompted the Knesset to enact this law, whose real target was not Nazis but Jewish collaborators, as well as the moral implications of the act.  A key part of the course will be the 1954-1955 Kasztner Trial, which aroused a fierce public debate in Israel over the ways in which Jews under German control behaved.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1