חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881
  The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine  
0677-1147-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1200001 רוזנברגשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ ישראל בשלהי שנות שלטונה של האימפריה העות'מאנית, וזאת על רקע הופעתה והתחזקותה של הציונות כתנועה לאומית מרכזית בעם היהודי. בשיעור יתוארו וינותחו העליות הראשונה והשנייה – מאפייניהן והעימות ביניהן, נבחן את תפקיד הפילנטרופיה במציאות הארצישראלית, נסקור את הופעת הרצל ויחסו כלפי היישוב המתרקם בארץ, נעקוב אחר תהליכי היווצרותו של מחנה הפועלים כגורם בעל משקל בחברה היישובית ונבחן את ראשית היווצרותו של "הבית הלאומי" כמושג פוליטי מוכר.

חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, בחינה.

 

Course description

The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine, 1881-1917

The course will deal with competing between the “old settlement” and “new settlement” in Palestine at the end of the Othman empire ruling, under the appearance of Zionism as a central national movement within the Jewish nation. As part of the course we will learn about the first aliya and second aliya – their characteristics and the confrontation between them. We will examine “Hibat Zion” movement, Herzl and the Zionist movement attitude toward the settlement; analyze the Baron Rothschild philanthropy function in the Palestine reality and describe the building of the labor camp as a factor in the settlement society.

Course duties: participation, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת