חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  השירה האפית ביוון וברומא
  Epic Poetry in Ancient Greece and Rome  
0672-1545-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1000-1200306 גילמןשיעור פרופ אברמוביץ רחל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נכיר את הסוגה הפואטית הנחשבת הקדומה ביותר בתרבות יוון, ואחריה בתרבות רומא: השירה האפית. נסקור את תולדות הסוגה ונעמוד על ייחודה ועל מאפייניה בכל אחת מתרבויות אלה, ונקרא מתוך היצירות האפיות היווניות של הומרוס, הסיודוס ואפולוניוס מרודוס, ומתוך היצירות הרומיות של ורגיליוס ואובידיוס.

לא נדרש ידע מוקדם.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה; השתתפות פעילה; בחינה מסכמת.

Course description

Epic Poetry in Ancient Greece and Rome

In this course students will be introduced to what is considered the most ancient poetic genre in Greece, and then in Rome: the epics. We will review the history of this genre and examine its characteristics in each one of these cultures. We will read from the Greek epics of Homer, Hesiod and Apollonius Rhodius, and from the Roman epics of Vergil and Ovid.

No previous knowledge required. Students’ duties: full attendance, reading assignments and active participation; final examination.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת