חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות
  One Hundred Years of Solitude ? the Archaeology of Qumran  
0671-2513-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר שטיבל גיא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות

 

אופן לימוד: שיעור


שם המרצה: גיא שטיבל קורס מס': 0671251301  שנת לימודים:  תש"פ     סמסטר: בהיקף שעות: 2           לתואר:

 

השיעורים יתקיימו ב:

שעת קבלה: לפי תאום מראש בדוא"ל

טלפון:   03-6407807

דוא"ל: guystiebel@tauex.tau.ac.il

 

דרישות קדם ודרישות נוספות:

 

תיאור הקורס בעברית ובאנגלית:

מדבר יהודה מתאפיין במספר שיאי התיישבות בודדים, ביניהם מתבלטת התקופה הרומית המוקדמת (שלהי ימי בית שני) והתקופה הביזנטית. התנאים הקשים להתיישבות אדם הביאו לכך שלמרחב זה הגיעו אנשים כתוצאה מהכרח בחפשם מפלט מאויב או מבחירה בחפשם מפלט מהחברה וקרבה ליושב במרומים.  הקורס יוקדש לבחינת תופעת קומראן מחד גיסא ונזירות מדבר יהודה מאידך גיסא; תוך ניסיון לעמוד בכלים ארכאולוגים ואנתרופולוגיים על הדומה והשונה בין שתי התופעות האמורות. תתקיימנה מספר הרצאות אורח.

.


דרישות הקורס

 

לבד מהנוכחות וחובות הקריאה, תתקיים בחינה בסיום הקורס.

 

יש לכלול פירוט מרכיבי ציון הקורס ואופן שקלול הציון הסופי.

 

הציון יורכב משקלול סיכומי הקריאה והבחינה.

 

ביבליוגרפיה:

מנחם קיסטר, מגילות קומראן: מבואות ומחקרים )כרך א'–ב'( , ירושלים, תש"ע.

Jodi Magness, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature). 

Jodi Magness, Methods and theories in the archaeology of Qumran. In: ‫ Rediscovering the Dead Sea Scrolls (2010) 89-107.

 

יזהר הירשפלד, הכמיהה אל המדבר בקעת ים המלח בתקופת בית שני, תל אביב, 2004.

לאה די סגני, קירילוס מסקיתופוליס. חיי נזירים במדבר יהודה, ירושלים, תשס"ה

יזהר הירשפלד,  המדבר של העיר הקדושה מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית, ירושלים, 2002.

Joseph Patrich, Patrich Sabas, Leader of Palestinian Monasticism: A Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries (Dumbarton Oaks Studies), 1995.

 

 

 

Course description

The human activity in the Judaean Desert is typified by several peaks, most notably the Early Roman and the Byzantine periods. The harsh conditions appear to indicate a linkage between the settlement and an attempt to find refuge from an enemy as well as an attempt to find refuge from the urban society and to get close to the Lord in the solitude of the desert. The curse will be devoted to the examination of the site of Qumran and the phenomenon of Judaean Desert Byzantine hermits – focusing on the similarity and difference. Several guest lecture will take place

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת