חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות בפרשנות אומנות קדומה
  Aaaaa  
0671-2461-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600280 גילמןשיעור ד"ר קוך עידו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתמקד בסוגיות הנוגעות לאמנות עתיקה ופרשנותה במחקר המודרני. נדון בדרכים להגדרת אמנות עתיקה, בהפרדה (המודרנית) בין אמנות לאומנות, ובמסגרת החברתית בה פועלת אמנות. נעסוק בזהות האמנים, מטרת האמנות, היחס בין אמנות בשירות האליטות לאמנות המונים, ההיבטים השונים בממצא אמנות (קונטקסט, פונקציה ומכלול), ובקשר המורכב בין היצגים תמונתיים לכתובות.  

Course description

This course focuses issues in the interpretation of ancient art. We will deal, among other issues, with the ways to define ancient art, the (modern) distinction between art and craft, the relations between art in the service of the elite to art for the common people, the various aspects on art objects in archaeology (context, function, and place within an assemblage), and the complex relations between pictorial representations and texts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת