חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  טקסט ותמונה: מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים והאיקונוגראפיים
  Text and image: Kingship in the Ancient Near East and its textual and iconograp  
0671-1238-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600277 גילמןשיעור ד"ר גילן אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במהלך שיעור המבוא נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח הקדום למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מודלים שונים של מלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים בתקופות השונות. השיעור מציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין הממצאים  האיקונוגרפיים והארכיאולוגיים. יוצגו עקרונות היסוד לפענוח ופרשנות טקסטים ודימויים מסוגים שונים  הקשורים למוסד המלוכה (היסטוריים, ספרותיים, דתיים, אמנותיים וכו') מתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת תרומתם לשחזור העבר. דגש מיוחד יינתן לדיון ביצירות האמנות המאפיינות את מוסד המלוכה בתקופות השונות.

Course description

In the course, we will study the history of Kingship throughout Ancient Near Eastern history. We will get to know different models of kingship and study various textual and iconographic representations of ancient Near Eastern kings. The course serves as a methodological introduction to the study of Ancient Near Eastern texts and images. We will encounter a variety of ancient texts and objects, get to know different methods of interpretation, and learn how to utilize ancient textual and iconographic sources to reconstructthe past. Special emphasis will be given to the study of the images representing ancient Near Eastern kingship in its different stages.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת