חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
  Introduction to Ancient Egyptian Culture  
0671-1045-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600282 גילמןשיעור ד"ר סויני דבורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס הזה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה - משאבי הטבע של מצרים, המלוכה המצרית, המערכת החברתית, דת, מיתוסים ומאגיה, מקדשים, כתיבה, קבורה והעולם הבא. נקרא כמה חיבורים מרכזיים בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, חניטת שוורים קדושים, והכנת בירה במצרים העתיקה.

Course description

This course aims to give students a basic overview of ancient Egyptian history and culture from the Predynastic Period to the end of the New Kingdom (ca. 4000-1100 BCE). During the first three lessons, we will survey basic concepts – the geography of Egypt and its natural resources, Egyptian attitudes to their neighbours, society and kingship, and the Egyptian script and its decipherment. From the fourth lesson onwards, each lesson will be devoted to a specific period, and survey historical events, religion, kingship, burial, important texts, and foreign relations at that particular period.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת