חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  גסטרונומיה צרפתית
  French Gastronomy                                                                                    
0668-2557-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  ב'1400-1600307גילמן - מדעי הרוחשיעור מר יניב שלמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא ללמוד על הקשר בין המזון לתרבות, איך הפך המזון לתחום אמנות מרכזי בצרפת ומדוע צרפת מובילה בראש הגסטרונומיה העולמית.  במהלך הקורס נלמד על אמנות הגסטרונומיה מימי הביניים עובר למהפכה הצרפתית עד ימנו. הנושאים יילמדו בהקשרים של דת, חברה, אמנות, מדע, טכנולוגיה ופוליטיקה.

 

במהלך הקורס נסקור מאורעות חשובים בתולדות צרפת שהשפיעו על הגסטרונומיה וההיפך.  נכיר זרמים השונים באמנות השולחן וטכניקות בישול. דגש מיוחד יינתן על נושא היין בצרפת ותרבות השיח בשולחן.

 

במהלך הקורס יוקרנו סרטונים ומצגות. הקורס מלווה בשיתוף התלמידים.

Course description

The aim of the course is to learn about the connection between food and culture, how food has become a central art field in France, and why France leads the world's gastronomy. During the course we will learn about the art of medieval gastronomy going through the French Revolution to this day. Topics will be studied in the context of religion, society, art, science, technology and politics.

  
During the course we will review important events in the history of France that influenced gastronomy and vice versa. We will introduce different streams in table art and cooking techniques. Special emphasis will be placed on wine in France and the culture of discourse at the table.


During the course, videos and presentations will be screened. The course is accompanied by the students' participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת