חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מיומנויות יסוד - תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
  Exercise: France in the 19th C Through Literature, Art and Cinema  
0668-1404-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1400-1600262 גילמןתרגיל ד"ר ראונר עילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "צרפת במאה התשע-עשרה  בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להציב הרגלי למידה וקריאה באוניברסיטה, להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאה ה-19  ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו.  במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור המבוא וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות לשאלות מרכזיות בתרבות צרפת. נקרא מבלזאק, הוגו, פלובר, סאנד, בודלר, זולא ומופאסן. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים. משיעור לשיעור הסטודנטים יתבקשו לבצע משימות כתיבה קצרות לפיתוח המחשבה והכתיבה האקדמית. 

Course description

The exercise complements the survey course of Dr. Ilai Rowner: “France in the 19th century through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th century and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works.  During the exercise we will focus on some of the works that are taught in the survey course, which will be analyzed in detail, drawing on critical literature. We will read different texts from the works of Balzac, Hugo, Flaubert, Baudelaire, Sand, Maupassant and more. Through this analysis the student will become acquainted with the manner in which fundamental cultural events, discussed in the course of the introduction, are represented and transformed by the French artists of the 19th century. A large part of the exercise will be devoted to classroom discussions, which will demand the preparation and the active participation of the student.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | צרפתית
0668-1404-01 מיומנויות יסוד - תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
Exercise: France in the 19th C Through Literature, Art and Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ראונר עילי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת