חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת
  Modern Controversies: Economics, Management, Politics, Relig  
0662-3120-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200002 רוזנברגשיעור מר שריאל אבירם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פולמוסיים מתקיימים בכל שדות הפעילות האנושית, ובמידה רבה גם מגדירים אותם. ככאלו, הם גם משמשים כהשראה פורייה למחקר ובסיס לייצור פורה של ידע. במהלך הסמסטר נערוך ניתוח של פולמוסים נבחרים בעזרת מתודולוגיות מתחום חקר המחלוקות. כתשתית לקורס, נציג את הטיפולוגיה של מרסלו דסקל המבחינה בין 'עימות', 'דיון' ו'מחלוקת', נלמד על כלים רטוריים שמשרתים את המתפלמסים, נזהה עקרונות שיח המעצבים את הפרגמטיקה והדינמיקה של דיאלוגים פולמוסיים, ונדון גם במחלוקות אודות מחלוקות, והשלכותיהן המגוונות. השדות שיידונו כוללים אסטרטגיה עסקית וניהול משברים, כלכלה וכלכלה פוליטית, רציונליות במדעים, פולמוסים ודיאלוגים בין-דתיים, ודואליזם דתי.

נוכחות חובה.

 אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
All human fields of action and relate to polemics and polemic exchanges. Given this situation, polemics also stimulate researches and contribute to the development of knowledge. In the course we will analyze selected polemical texts by means of various methodologies from the study of controversies. We will present Marcelo Dascal's typology of polemics, which distinguishes between Dispute, Controversy and Discussion; we will learn about rhetorical elements that serve the opponents, and we will identify principles of communication that shape the pragmatic form of polemical dialogs. The main fields to be discussed are Religions, Politics, Economics, and Managements studies: we shall attempt to establish a thread common to Talmudic controversies, medieval disputations, modern politics and the processes of business strategy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1