חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיח דיגיטלי
  Digital Discourse                                                                                    
0662-3103-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ווייסמן כרמל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בשיח לגבי ועל גבי תרבות הרשת והמדיה הדיגיטליים. בדומה לטכנולוגיות קודמות, המדיה הדיגיטליים מצטיירים בו זמנית כטובים ורעים למשתמשיהם – מעוררים תקוות לגאולה, שינוי ואוטופיה, לצד חששות לפירוק, ריקון מתוכן וחורבן דיסטופי. הן האיום הן התקווה נובעים מנטייתם של המדיה הדיגיטליים לאתגר ולטשטש את הגבולות המקובלים בין תחומים שונים. הקורס יסקור כמה מהתחומים העיקריים הללו ויקנה לסטודנטים כלים להערכת מצב ביקורתית ורפלקציה על הפרקטיקות המקוונות שלהם, שהיא מעבר לפשטנות של טוב ורע. זהו קורס מבוא המספק היכרות עם כמה מהשאלות המרכזיות שהעידן הדיגיטלי תורם לפיתוחן, בסוגיות של זהות, קהילה, יחסים, סמכות, שפה ותרבות. נדון בשאלות כגון: מה קורה לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם ה"המונים" הם חכמים או מסוכנים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? האם ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? ועוד.

נוכחות חובה; מטלת אמצע בקבוצות קטנות; חיבור אישי מסכם .

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

Discourse is defined as "language in use". This course is interested in the ways language is used in the context of digital communication technologies, exploring the co-creation and bidirectional influence of language and technology. The students will explore issues of technology and language change in the tension between orality, literacy and iconicity; analyze genres of multimodal discourse that are unique to digital technologies in affinity with identity performance and community formation, and experiment with Marxist and Foucault inspired critical discourse analysis of social media practices.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-3103-01 שיח דיגיטלי
Digital Discourse
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר ווייסמן כרמל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת