חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי
  The Sharing Economy in the Global Economy                                                            
0662-2247-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר נור עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעשור האחרון אנו עדים לעלייתה של תצורה כלכלית חברתית חדשה במערב: כלכלת השיתוף. תצורה זו משגשגת על פלטפורמות טכנולוגיות מקוונות כגון airbnb או uber ומאפשרת ליחידים המשתייכים למעמד הביניים הקורס לשתף אחרים במשאבים העומדים לרשותם כמו דירות, מכוניות, זמן או הון פנויים.

תצורת כלכלת השיתוף, אבן יסוד בעידן הפוסט-קפיטליסטי (המסגרת הקונספטואלית להבנת התופעה) היא דוגמא ל disruptive innovation בתפר שבין המרחב הקיברנטי לחיים הכלכליים והחברתיים כיום. מצד אחד החדשנות הכרוכה בה יוצרת אפיקים חדשים לשגשוג ושימוש יעיל במשאבים, אך מצד שני הוא מחלישה שחקנים קיימים, יוצרת תנאי תחרות לא הוגנים, עיוותים ביחסים שבין נותני שירות לבין מקבלי שירות או מאפשרת ניצול בעלי משאבים בידי תאגידי ענק היושבים בארץ רחוקה. עלייתה של כלכלת השיתוף גם כרוכה בפעילות לוביסטים המושכים כל אחד לכיוונו.

הקורס ינסה להבין את כלכלת השיתוף על האספקטים השונים והמורכבים שלה מתוך עמידה על ההקשר הקיברנטי על רבדיו: האינטרנט המוקדם וערך השיתוף וכלכלת מתנות, עלייתן של פלטפורמות לרשתות חברתיות, ההבדל בין הסייבר המוקדם לזה המסחרי.

אין ספק שכלכלת השיתוף מעצימה את המשתמשים בה ומשרתת אותם ואת המשאבים השייכים להם, אך בה בעת, היא יוצרת בעיות, עיוותים ושאלות מפתח בכלכלה, חברה, ופוליטיקה. קורס זה בוחן את תופעת כלכלת השיתוף הקיימת ברשת מאז שנת 2007 בקירוב, על הבטחותיה והבעיות שהיא יוצרת. השאלות שתנחנה את הקורס הן: מדוע הופיעה כלכלת השיתוף? מדוע עכשיו? כיצד אפשר להבין את כלכלת השיתוף כתופעה כלכלית, חברתית וטכנולוגית? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The sharing economy is a massive online social and economic phenomenon. It is disrupting old industries and creating new opportunities worldwide. This course will examine the sharing economy in the context of cyberspace and its sociology. It will examine the uses and abuses of the loaded term “sharing” and its various meanings: is it about empathy and fairness, or about commercial relationships? It will also follow the current debates on the nature of this new economy in the framework of “postcapitalism.”

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2247-01 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי
The Sharing Economy in the Global Economy
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר נור עופר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת