חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא למיתולוגיה
  Introduction to Mythology  
0662-2237-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600278 גילמןשיעור ד"ר מזור מעין
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני האדם כבר אלפי שנים. במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה. במהלך הקורס נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם אנו שואבים את המידע אודותם, ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים. נראה כיצד מיתוסים עיבדו ועיצבו אמונות, מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות, וכיצד הם באו לידי ביטוי באמנויות שונות. נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו, כל אחת על פי שיטתה, להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים ואת תפקידם החברתי והתרבותי. אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים, נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים גם בהווה: אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית, והם נכללים במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות, בשירה, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
Myths have developed in most of the cultures, and make an integral part of our heritage and our world. Numerous scholars, fascinated by these stories, have proposed various explanations regarding the functions and origins of these myths. Over the course, we will be acquainted with a selection of central world myths, and examine them in their cultural and historical context. We will observe the way myths molded and reflected beliefs and practices in ancient cultures, and see how they were represented in art. Although myths came into being thousands of years ago, some of their aspects seem to remain relevant in our modern age and society.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1