חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
  Googling God: Digital Religion and Technology as Religion                                            
0662-2227-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ווייסמן כרמל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
טכנולוגיות תקשורת נהנות מהילה מדעית חילונית אך ההיסטוריה שלהן, אופיין הנוכחי והשיח על התפתחותן העתידית, קשורים קשר הדוק בדת ורוחניות. קורס זה מפגיש שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיות תקשורת על ציר הזמן:
א. עבר ועתיד: ההיסטוריה של הטכנולוגיה והמדיה כתולדה של פרקטיקות דתיות ומיסטיות ועד להבשלתן הנוכחית כתפיסה דתית חלופית
ב. הווה: דת דיגיטלית כמקרה בוחן - הבנת התרבות הדיגיטלית העכשווית באמצעות אתגרי הזהות, הקהילה, הסמכות והאותנטיות שערכים וריטואלים דתיים עומדים בפניהם

בעוד שנרטיבי העבר והעתיד מונעים בעיקר מזרמים בנצרות ותפיסות דמויות ניו אייג', בנרטיב ההווה נעסוק גם ביהדות, אסלאם, הינדואיזם, בודהיזם וכתות שונות ברשת. כמו כן נתייחס למאפיינים דתיים הקיימים בסביבות תרבותיות חילוניות באינטרנט. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
Course description

Despite the scientific and secular-culture aura of technology and media, their past, present, and future, are inseparable from religion and spiritualism. The course juxtaposes two narratives that represent two tropes of research on the relationship between technology and transcendence:
I. Past & future: a historic perspective on the story of technology born out of religious practice and maturing as a religion of its own.
II. Present: the contemporary cross-cultural religious and spiritual practices of appropriation and rejection of new media technologies.
While the past and future are driven by Christianity and new age spirituality influences, present narratives will invoke also Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism and spiritual sects, as well as religious elements in secular environments online.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת