חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית
  Lacan: an Introduction                                                                               
0662-2096-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200220גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גדות שלומית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג מונחי יסוד של הפסיכואנליזה הלאקאניאנית, כמו גם רעיונות תיאורטיים וטיפוליים היחודיים לה. נציג את שלושת מגזרי הנפש שהגדיר לאקאן (הסימבולי, הדמיוני והממשי), נדון במושגי 'הסובייקט' ו'האחר', ונבחין בין אחר ספקולרי-קטן לבין אחר גדול. נדון במושג ההתענגות ובאופן שבו ההתענגות מגדירה הבדלי מגדר ומכוננת יחסים בין המינים. נשווה בין ההתייחסויות של פרויד ושל לקאן לגוף וללא-מודע ונראה כיצד הבדלים אלה מתכתבים עם תפיסות מודרניות ופוסט-מודרניות של הסובייקט. נקרא בכיתה קטעים מטקסטים של לאקאן וננסה להבין כיצד סגנון כתיבתו נקשר הן למסריו התרבותיים והן להוראתו עבור המטפל הפסיכואנליטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
Course description

The course will present the basic concepts of Lacanian psychoanalysis, alongside the theoretical and therapeutic concepts that are particular to it. The three orders of mental life that Lacan defined (the Real, Symbolic and Imaginary) will be presented and the notions of 'subject' and 'other' will be discussed. We shall distinguish between two forms of the other, the specular (small) and the big. The course will then explain Lacan's notion of 'enjoyment' and the way it distinguishes between the genders ('sexuation') and affects their relationships. We shall compare the differences between Freud and Lacan in their views of the unconscious and the body , and see how these differences differentiate between the modern and the postmodern respectively. We shall read excerpts from Lacan's writings and try to understand how his style is tied up with his cultural traditions on the one hand and specific ideas on the other.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת