חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות
  Crossing the Boundaries: An Introduction to Multidisciplinarity  
0662-1308
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600326 גילמןשיעור ד"ר גדי נועה
ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבואי זה פותח שער לרב-תחומיות כאורח-חשיבה וכשיטת חקירה באמצעות הצגה של העקרונות והמאפיינים שלה, מדגים באופן ראשוני ובסיסי את השילוב שקיים בתוכנית הרב-תחומית בין תחומי הדעת השונים ותורם לפיתוח חשיבה יצירתית והתמצאות במרחב התרבותי של זמננו.

עולם הידע המודרני שאנו שרויים בו התגבש והתעצב במכלול של תהליכים והתפתחויות שהתרחשו בתחומי דעת ופעילות שונים והשפיעו זה על זה. יחד עם זאת, המודרניזציה של הידע התבססה על הפרדה וחלוקת עבודה נוקשה בין המדעים הפיזיקליים למדעים ההומאניים, וזו הובילה להתפצלות פנימית נוספת של תחומי חקירה בתוך כל מדע בנפרד. הדבר בא לידי ביטוי במבנה הפקולטטי של האוניברסיטאות שהתארגן סביב "מציאויות" שונות לכאורה, הדורשות התמחויות שונות ומדברות בשפות מחקריות שונות. בעשורים האחרונים התגבשה ההכרה בצורך לשלב ולאחד תחומי מחקר שונים ולייצר מבט-על, רב-תחומי, שחוצה את החומה הדיסציפלינרית לטובת ממשקים וזיקות בין תחומי דעת ופעילות והולם יותר את המציאות המורכבת והרב-תרבותית שאנו חיים בה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The course opens up the gate to multidisciplinarity as a way of thinking and as a method of inquiry through its defining principles, provides an initial demonstration of the unique combination between various fields of knowledge in the multidisciplinary program, and contributes to the development of creative thinking and cultural orientation in the world of today. We recognize the need to combine and integrate diverse domains of inquiry in order to achieve a comprehensive and critical insight, through a multidisciplinary perspective, which breaks down the disciplinary wall in favor of new affinities and interfaces that are more suitable for dealing with the complex and multi-cultural reality we live in. The course will review the historical development and changes in knowledge structure and the conception of knowledge from antiquity to this day, as well as the transition from a world of professional disciplinary boundaries to a world of multidisciplinary collaborations between scholars and experts.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1308-01 לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות
Crossing the Boundaries: An Introduction to Multidisciplinarity
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר גדי נועה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת