חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זהות בעולם המודרני
  Identity in the Modern World                                                                         
0662-1180-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גדי נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אחת מן התמות הבולטות של העידן המודרני היא שאלת הזהות. שאלה זו עולה בהקשרים מגוונים ברמה האישית של היחיד וברמה הקולקטיבית של קהילה או קבוצה חברתית כלשהי, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, בהיסטוריה, בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בלימודי מגדר, בספרות ואמנות. יש לה, בהתאם לזאת, מובנים ופירושים שונים. למעשה, שאלת הזהות היא שאלה פתוחה שמשקפת את השינויים באורחות החיים ובהלך-הרוח התרבותי; אותם שינויים, שלמעשה, אחראים לעיצובה.

הקורס נועד להתחקות אחר לידתה של הזהות המודרנית ומאפייניה בהשוואה לעידן הפרה-מודרני, מקורותיה הרעיוניים וההיסטוריים-חברתיים, וכמה מן האופציות להתממשותה – מן המפנה ההומניסטי של הרנסנס ועד למפנה הדיגיטלי של המאה העשרים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

A central theme in modernity is the question of identity. It arises in diverse contexts, both on the personal level of the individual and the collective level of the community or any kind of social group, in philosophy, psychology, history, or sociology and anthropology, in gender studies or in art and literature. It has, accordingly, many varied meanings and interpretations. Actually, the question of identity remains an open question, which reflects the changes in our modes of life and in our cultural frame of mind, the changes that are responsible in effect for shaping it.

The course will investigate the birth of modern identity and its characteristics in comparison to the pre-modern era, its conceptual and socio-historical roots, as well as some of its materialization options – from the humanistic turn of the Renaissance to the digital turn of the twentieth century.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1180-01 זהות בעולם המודרני
Identity in the Modern World
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר גדי נועה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת