חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות
  Greek Religion From Homer to the Eve of Christianity  
0621-1212-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600144 גילמןשיעור פרופ הוניגמן סילבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 השיעור יעסוק בדת היוונית ויסקור את התפתחותה ואת שינויה מראשיתה של הפוליס (עיר המדינה) היוונית ועד לקיסרות הרומית. השיעור יסקור תחילה את הדת היוונית בצורתה הקלאסית, דהיינו במסגרת הפוליס היוונית של התקופה ארכאית והקלאסית. נתחקה אחר ההיבטים השונים שלה – דתיים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים יחד.  נבחן במיוחד את הקשר בין דת ודמוקרטיה באתונה בתקופה הקלאסית. לאחר מכן יסקור השיעור את השינויים הדתיים שאפיינו את הדת בעידן הפוסט-קלאסי (תקופה הלניסטית ושל הקיסרות הרומית הקדומה). השינויים האלה כללו שינוי בתפיסה של האלים, ביטויים חדשים של רגש דתי, פתיחות לסוגי פולחן שונים, כגון "דתות המזרח" ועוד. שינויים אלה הם הרקע להתפשטות הנצרות באימפריה הרומית-עם זאת, השיעור לא יעסוק בנצרות עצמה.

 

Course description

The course will survey the dynamics of changes that gradually transformed ancient Greek religion, from the appearance of the Greek city (polis) in Archaic times to Early Imperial Times. The first part of the course will be devoted to the classical form of ancient Greek religion (Archaic and Classical times), whereas the rest of the semester will survey the subsequent changes that occurred in Hellenistic and early Imperial times, and investigate some of the factors—religious, political, social, cultural, and economic—that may explain them. The emergence of new cults (Asklepios, the so-called Oriental religions) will be surveyed, as well.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1212-01 הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות
Greek Religion From Homer to the Eve of Christianity
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ הוניגמן סילבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת