חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפילוסופיה של המוסר
  Introduction to Moral Philosophy  
0618-1018
מדעי הרוח | פילוסופיה
קבוצה 02
סמ'  ב'1200-1400223 גילמןשיעור ד"ר לוי יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג את שאלות היסוד בפילוסופיה של המוסר ויסקור את התפיסות השיטתיות המרכזיות ביחס לשאלות אלה. נבחן סוגיות משלושת תתי-התחומים העיקריים של תורת המוסר: מטא-אתיקה (האם המוסר הוא אובייקטיבי או שהוא נתון לטעם אישי או למוסכמות חברתיות? האם שיפוט מוסרי מבטא את האמנתו של הדובר, או לחילופין את נטיות ליבו או את רגשותיו? וכ״ו); אתיקה נורמטיבית (האם פעולה כלשהי היא מוסרית מכיוון שתוצאותיה טובות, או מכיוון שהיא מקיימת חובה מוסרית, או מכיוון שאדם בעל מידות טובות נוהג לבצע אותה?); ואתיקה יישומית (למשל, האם זה מוסרי לאכול בעלי-חיים? מה, אם בכלל, מצדיק הענשת פושעים? האם קיימת חובה לעזור לנזקקים?)

תנאי קדם: אין.

דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה.

מטלה מסכמת: מבחן כיתה.

הרכב הציון: 100% מבחן כיתה.

Course description

The course will present the fundamental questions of moral philosophy and survey the central systematic approaches developed to address them. We shall explore themes from the three main sub-subdiscplines of ethics: metaethics (Is morality objective or is it a matter of personal taste or social convention? Does a moral judgment express one’s belief, preference, emotional response or what? And so on); normative ethics (Is some action morally right because its consequences are good, or because it discharges a moral duty, or again because a virtuous person tends to perform it?); and applied ethics (for instance, is it wrong to eat animals? What, if anything, justifies punishing criminals? Do we have a moral duty to give to the poor?)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת