חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
  An Introductory Course: Cultural Analysis from Feminist Perspectives  
0608-1005-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1600-1800281 גילמןשיעור ד"ר להד כנרת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות/ים מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר התרבות למחקר פמיניסטי עכשווי. מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות בן זמננו. אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים (כגון סדרות טלויזיה, בלוגים, פרסומות, מגזינים ועוד)  מייצרים ((produces ומשקפים (represents) פרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית, לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו. דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע מתודולוגי וקונספטואלי, הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים. 

הקורס יתמקד אם כך באופנים שבהם התרבות משקפת ומייצרת, מאפשרת ומאתגרת, מבני משמעות, סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות. לכל אורך הקורס תודגשנה נקודות מבט ביקורתיות תוך התבוננות מחודשת על סוגיות שונות כגון כינון העצמי, צריכת תרבות, זהויות קולקטיביות, אינטראקציות חברתיות, זאת לצד כינון וערעור של גבולות והירארכיות  חברתיות . כמו כן נתייחס לאופנים שבהם טקסטים תרבותיים שונים מבנים זהויות, ותפיסות נורמטיביות, של בחירה, עצמיות אושר וחיים ראויים. 

 

בין נושאי הקורס: הבניות חברתיות של גבריות, נשיות,  זהויות טרנסג'נדריות,תרבות הצריכה, פוסט-פמיניזם,  גילנות וזקנה, משפחה, רגשות חברתיים, הטרונורמטיביות, פוליסמיות ועוד. 

דרישות הקורס: נוכחות חובה וקריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס. הבחינה תתבסס על השיעורים בכיתה וקריאה מעמיקה של מאמרי החובה המודגשים בשחור.

הרכב הציון: עבודה סופית (100%). הנחיות מפורטות יינתנו בכיתה

 

Course description
This course provides basic terminology and techniques for understanding the interconnections between cultural analysis and feminist research. The course is intended to provide the student of gender studies with tools to analyze culture from a feminist perspective. We shall inquire how cultural texts produce and represent different interpretations to gender relations and to what extent they reproduce and challenge them.

We will address attendant issues, such as the constitution of subjectivity, cultural consumption, collective identities, symbolic interactions along the reproduction and diversion from social norms. The course will also combine discussions of how cultural texts such as (TV sitcoms, popular press, films, blogs, internet forums and advertisements) constitute normative perceptions of autonomy, authenticity, happiness and well-being. We will also discuss theoretical texts analyzing various aspects of femininity and masculinity, post feminism, class, race, time, ageism and sexism, social emotions and heteronormativity .

Requirements: Final Exam

 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
0608-1005-01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
An Introductory Course: Cultural Analysis from Feminist Perspectives
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר להד כנרת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת